บริษัท เมดิคอล เวิลด์เทค จำกัด

Neuro Technician and Scrubs / นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มกระดูกสันหลังและระบบประสาท

บริษัท เมดิคอล เวิลด์เทค จำกัด
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

Neuro Technician and Scrubs / นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มกระดูกสันหลังและระบบประสาท

บริษัท เมดิคอล เวิลด์เทค จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์งานปลอดเชื้อและเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
 • ตรงต่อเวลา มีความละเอียดและรอบคอบ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล โดยเป็นผู้ช่วยพยาบาลในการจัดเตรียมอุปกรณ์สินค้าของบริษัทในห้องผ่าตัด ซึ่งพนักงานปฏิบัติการในห้องผ่าตัด จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สินค้าและงานด้านเทคนิคทางการแพทย์เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศ: ชายหรือหญิง
 • อายุ: 21 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากจบการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับศัลยประสาท (Neuroscience) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานปลอดเชื้อและเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
 • ตรงต่อเวลา มีความละเอียดและรอบคอบ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทเป็นอย่างถ่องแท้ จนสามารถนำสินค้าไปใช้งานได้จนงานสำเร็จลุล่วง
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างทัศนคติที่ดี และความมั่นใจต่อสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัทต่อลูกค้า
 • สามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาประยุกต์แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเมื่อพบปัญหา
 • สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและบริษัทอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

About Medical Worldtech

Together, we can change healthcare in Thailand. At Medical Worldtech, founded in 2010, we are dedicated medical device distributor to working closely alongside international medical manufacturers and the Thai medical public and private hospitals for the ultimate good and benefit for patients.

We want to accelerate and advance our ability to improve patient’s lives in Thai healthcare – but we will only succeed with the right people on our team.

Whatever your specialty or ambitions, you can make a difference at Medical Worldtech - both in the lives of others and your career.

Join us in our commitment to take healthcare Further, Together at Apply Now

Medical Worldtech Company Limited

CRC Tower, All Seasons Place

8th floor, Wireless Road

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330, Thailand

+662-115-9911

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน