True Corporation Public Company Limited

Media Relations Manager

True Corporation Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

Media Relations Manager

True Corporation Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Media Relations Manager
 • PR & Communication
 • Media Management

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์ประเด็น ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) และชิ้นงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อสู่สาธารณะชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
 • วางแผนจัดกิจกรรมพบสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัท ร่างคำกล่าวผู้บริหาร เตรียมงานด้านสถานที่ และให้การต้อนรับผู้บริหารและสื่อมวลชน รวมถึงการติดต่อประสานงาน/จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง
 • พิจารณาการสนับสนุนสื่อ องค์กรวิชาชีพของสื่อ ในด้านต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิประโยชน์ด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
 • เตรียมข้อมูล เพื่อตอบคำถามของสื่อ การเตรียมคำแถลงการณ์ และให้คำปรึกษา อธิบายแก่ผู้บริหาร หรือตัวแทนขององค์กรที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารขององค์กรต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและตัวแทนในการออกสื่อหรือสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นภาพพจน์ที่ดีกับองค์กร
 • ผลิตข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท กิจกรรม และการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัท
 • วิเคราะห์ข่าวสารขององค์กร คู่แข่ง สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 • ปฏิบัติการเฝ้าระวังข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ (Monitoring)  รวมถึงสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน/ทุกสัปดาห์
 • สรุป/ติดตามข่าวที่เกี่ยวกับเครือฯและบริษัทในเครือฯ ทั้งในส่วนที่เผยแพร่เอง และสื่อฯเป็นผู้เผยแพร่ รวมถึงข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ที่น่าสนใจประจำวัน เผยแพร่ต่อผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกวัน
 • จัด/เก็บ ข่าว /ข้อมูล/ภาพถ่าย และประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
 • สนับสนุน/ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือฯ และหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจต่าง  ๆ ในการจัดการด้านการสื่อสารทั้งเชิงรุก-รับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านงานสื่อสารมวลชน หรือ งานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions.

These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company.

Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops.

together we can make it true

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน