THE CHOCOLATE FACTORY CO., LTD.

Marketing Strategy

THE CHOCOLATE FACTORY CO., LTD.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

Marketing Strategy

THE CHOCOLATE FACTORY CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหารมากกว่า 2-3ปี
 • คิดและดูแลกิจกรรม Work Shop ในสาขาต่างๆ

รายละเอียดงาน

Job Descriptions
 • วางแผนการตลาดและติดตามผลการวางแผนการตลาด รวมทั้งการมองหาช่องทางการจำหน่ายใหม่ของผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาขากรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
 • คิดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  Marketing compaign ต่างๆในการสร้างยอดขายให้สูงขึ้น ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • คิดและดูแลกิจกรรม Work Shop ในสาขาต่างๆ
 • จัดทำรายงานประชุมประจำเดือนและประจำปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อสรุปยอดขายประจำสัปดาห์ /เดือน/ไตรมาส/ ปี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหารมากกว่า 2-3ปีขึ้นไป

ติดต่อ

โทร 063-3816667   Line hr.chocolate

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม