Polomaker Co., Ltd.

Marketing Manager

Polomaker Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Marketing Manager

Polomaker Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

เงินเดือน 40K – 55K

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สาขาราชครู ติดกับไปรษณีย์สนามเป้า ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการตลาด หรือด้านบริหารธุรกิจ MBA หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานตลาด ด้านวางแผนและติดตามโปรเจ็คงาน (Project Management) หรือ ด้านการทำการตลาดเพือสร้างแบรนด์ (Branding Management) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึนไป
 • มีความสามารถในด้านการสือสาร การประสานงาน การตัดสินใจ การวางแผนงาน เพือขับเคลือนให้ทีมงานลุล่วงตามระยะเวลาทีกำหนด
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครืองมือทางการตลาด IMC เป็นอย่างดี
 • มีความรอบรู้ ทันต่อเทรนด์และข่าวสารทางการตลาดในปัจจุบัน และนำมาปรับใช้ในงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาในการสือสารทังไทยและอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คิดและนำกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์สินค้า ร่วมพัฒนาสินค้า วางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 • วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ยอดขาย และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
 • หาช่องทางใหม่และปรับปรุงช่องทางเดิมในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและวางแผนการจำหน่าย เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์สินค้า
 • สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • บริหารงานการตลาดในทุกๆด้านทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จากผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันและอนาคต
 • วิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) และนำมาวางแผนงานในการผลิตส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาด
 • ติดตามผลงานและบริหารจัดการเรื่องต่างๆเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
 • กำกับดูแลและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้
 • ความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 คุณเพชร 083-9999295

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

โรงงานผลิตเสื้อโปโล เสื้อยืด พร้อมปัก สกรีน ครบวงจร
สำนักงานขายมี 6 สาขา 
1 สาขาราชครู หพลโยธิน 5  ( สำนักงานขายใหญ่ ) 
2 สาขาศูนย์การค้าโบ้เบ้ 
3 สาขา จ.กาญจนบุรี
4 สาขา MRT. พระรามเก้า 
5 สาขาโรบินสัน จ. สมุทรปราการ 
6 สาขา จ.ระยอง  

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม