DGM International (Thailand) Co., Ltd.

Maintenance Technician/พนังงานซ่อมบำรุง

DGM International (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Nov 2020

Maintenance Technician/พนังงานซ่อมบำรุง

DGM International (Thailand) Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ช่างซ่อมบำรุง
  • ระบบน้ำดี
  • ระบบไฟฟ้าและระบบท่อน้ำดี

รายละเอียดงาน

ช่างซ่อมบำรุง – 1 อัตรา (Maintenance Technician)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ลักษณะงาน
  1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงเครื่องมือการตรวจวัด ปั้มเติมสารเคมี ปั้มนำ้
  2. ดูแลระบบซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำดี 
  3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
  4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท


URGENTLY REQUIRED !!!
DGM International (Thailand) Co.,Ltd. has been providing technical solutions and off and on-site application support services to various industries since the 2013s. From raw water to effluent water we offer the following comprehensive solutions to maximum system efficiency, reduce maintenance cost and save energy. 
We have capability to serve for all application of water treatment such as raw water/waste water, cooling water, boiler water, dosing and monitoring system. 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าทำงานล่วงเวลา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)