Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)

Maintenance Engineer (Network & Communication) /Maintenance Engineer (Network & Communication)

Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)
THB 30,000 - THB 35,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 15 Apr 2021

Maintenance Engineer (Network & Communication) /Maintenance Engineer (Network & Communication)

Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Maintenance Engineer
 • Network & Communication
 • IT Support

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • ดูแลระบบ Network และ Server ของของลูกค้า
 • ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทำงานและวิศวกรรมของระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมงาน/ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • ซ่อมบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบในโครงการที่รับผิดชอบ
 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ (Internal User) เกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหาหรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน IT Support อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
 4. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการทีมได้ดี
 5. มีความอดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 6. มีความสามารถในการประสานงาน
 7. มีความสามารถในการคำนวณและมีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (THAILAND) Co.,Ltd., is the subsidiary of Konica Minolta Incorporation (Japan) who do have the outstanding expertise in Printing technology for more than 100 years. We have been providing the wide range of both office printing products and production printing products together with the software solutions for various businesses and industries.

Our mission is to provide all customers with good products quality services, and together with appropriate application solutions of office document management and production printing management in order to maximize the most benefits and satisfaction for all customers in both office work and the digital printing industries.

Due to our business expansion, we are looking for enthusiastic, positive thinking, accountable, engaged, self-motivated and entrepreneurial minded person to create a new era of success with us.

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสาขาของบริษัท โคนิก้า มินอลต้าประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์มานานกว่า 100 ปี เรามีการให้บริการที่หลากหลายของทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์การพิมพ์สำนักงานและผลิตภัณฑ์การผลิตงานพิมพ์ ซึ่งมีระบบรองรับครอบคลุมในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภารกิจของเราคือการให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี การบริการที่มีคุณภาพและไปจนถึงการประยุกต์ระบบการใช้งานที่เหมาะสมในด้านการจัดการงานพิมพ์เอกสารสำนักงาน และงานพิมพ์การผลิตให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งในงานสำนักงานและงานอุตสาหกรรมการพิมพ์
จากการขยายตัวทางธุรกิจของเรา เรากำลังมองหาผู้ที่มีความกระตือรือร้น, มีทัศนะคติเชิงบวก, มีความรับผิดชอบสูง, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความมุ่งมั่นและมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ มาร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกันกับเรา

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง