Mind Edge Innovation Co., Ltd.

Legal and Compliance officer (Corporate and Commercial) /เจ้าหน้าที่กฎหมายองค์กร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

Mind Edge Innovation Co., Ltd.
THB 16,000 - THB 25,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Legal and Compliance officer (Corporate and Commercial) /เจ้าหน้าที่กฎหมายองค์กร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

Mind Edge Innovation Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและกฏหมายด้านผู้บริโภค
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญาต่างๆ

รายละเอียดงาน

Legal and Compliance Supervisor (Corporate and Commercial)

รายละเอียดของงาน

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,.., สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัทกับกรมคุ้มครองผู้บริโภค,..บ ฯลฯ ในกรณีมีปัญหาในประเด็นต่างๆ
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา ร่างจดหมายโต้ตอบ และดูแลงานคดีความเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เสียเปรียบในการทำนิติกรรม สัญญากับคู่ค้า และสัญญาธุรกิจต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจต่างๆ ในการดำเนินงานกฎหมาย
 • เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษี จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบ ดำเนินการโต้ตอบจดหมาย หนังสือที่เกี่ยวกับการทวงถาม ยกเลิกสัญญา หรือ การตอบโต้ข้อแย้งแทนบริษัทฯ
 • ดำเนินการติดต่อทวงถาม เจรจา ประนีประนอมยอมความในการติดตามหนี้สิน รับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญา ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา ประสานงานการบังคับใช้สัญญา
 • ดำเนินงานทางด้านกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นให้ถ้อยคำ ชี้แจงต่อหน่วยงานราชการตามหนังสือเชิญพบ
 • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิงเท่านั้น สัญชาติไทย อายุ 22 - 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค,กฎหมายด้านการ - ประกอบกิจการด้านทีวี,การขายตรง หรือที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพโดยรวมดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงานดี และมีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์

–--- ปฏิบัติงานที่อาคาร 1577 Home Shopping รามคำแหง 60/4  ----

Interested applicants are invited to quick apply or in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!
1577 Home shopping is one of the leading home shopping / Call Center service providers specialized in MDC (Merchandise Distribution Channel) and full marketing service. Currently we have more than 2,000 of product lines in our channel. Moreover, with a team of our marketing masters, we are a key that reveals possible solutions to communicate with end-consumers by the most strategic marketing methods. We help business procreate the best media plan, scoops, promotions, and advertisement.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง