Leader of the local audit monitoring team

bilibili
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 28 Jan 2021

Leader of the local audit monitoring team

bilibili

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Initiatively find clues of illegal content violati
  • know the trend of online content security
  • Excellent team spirit

รายละเอียดงาน

  1. Guide and reasonably allocate daily audit tasks, and be responsible for the monitoring effect of the duty period;
  2. Responsible for the completion and quality of team audit work, training and improving team audit efficiency and quality;
  3. Timely feedback and communication of task progress;
  4. Collect industry sensitive event information, complete daily event warnings, output monitoring reports, and propose monitoring rules and process optimization suggestions;
  5. Attach importance to team communication and personnel training.

จำนวนการรับสมัคร: 1 คน
เนื้อหาของงาน:
1. ชี้นำและจัดการการแบ่งงานของการตรวจสอบให้อย่างมีเหตุผล รับผิดชอบต่อผลงานการตรวจสอบในช่วงเวลาที่ตัวเองอยู่เวร
2.รับผิดชอบต่อสถานะการการสำเร็จงานและคุณภาพงานของกลุ่มงาน จัดการเรื่องการตรวจสอบงานและการอบรมอย่างมีเห็ตุผล ให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น
3.เข้าใจและสื่อสารงานและข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถคิดด้วยตัวเองได้ สามารถรายงานสถานะการการอัพเดทให้ทันเวลาได้
4.จัดหาข้อมูลและเหตุการณ์ของธุรกิจที่มีความเซ็นซิทีวิสูง สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์รายวันด้วยตัวเองได้
5.ให้ความสำคัญแก่การสื่อสารและการร่วมมือในการอบรมบุคคล

Job Requirements:
1.Sensitive insight ability; Initiatively find clues of illegal content violations cases within the platform, summarize features, types, data and info of the illegal behaviors, and timely report to supervisors;
2. Be familiar with internet laws, know the trend of online content security;
3. Be with excellent team spirit, good communication skills, self-motivation and timely feedback;
4. Be patient and calm, have strong sense of responsibility, quick reaction and implementation, be able to work under pressure.
5. Peaceful attitude and communication skills, maintain a good working attitude;
6. Experience of the management team

คุณสมบัติ:
1.มีความอ่อนไหวดีเด่นในการสังเกตความเสี่ยง
2.วัดผลงานของการตรวจสอบอย่างเป็นเรียลไทม์โดยผ่านวิธีต่างๆ อย่างเช่น การตรวจเวร การตรวจผลงาน ระบบตรวจสอบควบคุม ฯลฯ สามารถหาเจอและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลได้
3.เชี่ยวชาญกับแอปฯ สามารถค้นหาและวัดผลของสถานการณ์ต่างๆที่ระบบยังไม่ได้ควบคุมถึง
4.เรียนรู้กับลอจิกส์ของระบบควบคุม สามารถจัดการปัญหาต่างๆของกระบวนการควบคุมและให้ข้อเสนอแนะของตัวเองได้
5.สามารถจัดการปัญหาด้วยจริตใจเย็นชา ทักษะการสื่อสารดี และมีความสามารถในการอดทนความกดดัน
6.สามารถให้ข้อเสนอในรายงานการอัพเดทให้ทันเวลา สามารถจัดการหลากหลายปัญหาในเวลาเดียวกันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

bilibili, founded on June 26th 2009, is a leading cultural community for young generation in China.

We provide a wide range of high-quality video contents, which are mainly created by our users. Now we reach MAU at 172 million.

Our business matrix consists of games, advertising, live and value-added services, together driving revenue growth.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน