Smooth E Co., Ltd.

Key Account Executive

Smooth E Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Key Account Executive

Smooth E Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าในธุรกิจ Modern Trade 3 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง

รายละเอียดงาน

วัตถุประสงค์หลักของงาน

รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายยอดขายของตนเองและของทีม โดยวางแผนปฏิบัติการการขาย การส่งเสริมการขาย การเข้าถึงลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การขายและการส่งเสริมการขาย

 • การวางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา ตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด (Promotion, Activities, Discount)
 • การประมาณการยอดขาย
 • การดำเนินกิจกรรมการขาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทำให้ยอดขายถึงเป้า
 • ประสานงานเรื่อง Order งานเอกสารขาย และการส่งมอบสินค้า กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • การวางแผนขายและนำเสนอสินค้าใหม่
 • การติดตามหนี้และการเก็บเงิน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการตรวจร้านค้า (Store Visit)

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาบกพร่องต่างๆ อย่างใส่ใจ และรวดเร็ว
 • ตรวจเยี่ยมสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการแผนการขายและการจัดเรียงสินค้า
 • ประสานงาน เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการพื้นที่ชั้นจัดวางกับลูกค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ และสร้างโอกาสที่ดีในการขาย  (Shelf space, Shelf Arrangement, Display)
 • การแสวงหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย หรือพื้นที่เพิ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • สำรวจการขายและและการตลาดของสินค้าคู่แข่ง

การติดตามหนี้ กระตุ้นยอดและการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขการค้า (Trading Term)

 • รับผิดชอบ และบริหารการเก็บเงิน ติดตามหนี้ เพื่อรักษาเป้าหมายยอดการขายของตน
 • การวิเคราะห์ และป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณา ความคุ้มค่าและผลตอบแทนเชิงธุรกิจ ในการกำหนดเงื่อนไขการค้า กับคู่ค้าต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

การพัฒนาและการบริหารพนักงาน PC

 • ร่วมกับฝ่ายตลาดในการจัดการฝึกอบรมประจำเดือน
 • พัฒนาความรู้ ทักษะในการขายให้กับ PC ร่วมกับฝ่ายขาย
 • สร้างแรงจูงใจและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ PC ในการกระตุ้นยอดขาย และ Second display
 • ประเมินผลงานและบริหารผลงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมายการขาย

การรายงานการขาย และการนำเสนอข้อมูล ความคิด

 • มีการวางแผน ติดตาม สำรวจ   สรุป  รายงานผลการปฏิบัติการของตนต่อเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 • รายงานผลสำรวจการร้านค้า และการขายของคู่แข่ง
 • การนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการขายหรือไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ 26-35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในด้านการดูแลลูกค้าในธุรกิจ Modern Trade อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักงานบริการ
 • มีสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงาน

พร้อมแนบรูปถ่ายมาได้โดย คลิก "สมัครงาน"

Smooth E Co., Ltd.
Smooth Life Tower 44 NorthSathorn Rd., Silom
Bangrak, Bangkok Thailand 10500
Tel.662-6339000 Fax.662-6339008

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Smooth-E is a fast-moving consumer goods company with a strong establishment in Thailand for more than 20 years. Smooth-E offers consumers around the world a wide range of innovative cosmeceutical personal care products.

Our vision is to become world-class consumer choice in health and beauty segment. The company has been managing diverse portfolio and in different categories ranged from Smooth-E, Dentiste’, and Palmer, just to name a few.

We are looking for high caliber candidates who are eager to take challenges and prefer to getting out of the comfort zone.

Be a part of a new team who works to create new categories in personal care segment around the world.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง