Central Restaurants Group (CRG)

Junior Accounting Manager - Restaurant Business

Central Restaurants Group (CRG)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 08 Mar 2021

Junior Accounting Manager - Restaurant Business

Central Restaurants Group (CRG)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี อย่างน้อย 7 ปี
 • ปิดบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชี

รายละเอียดงาน

Responsibilities

 • ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกำหนด

 • จัดทำรายงานทางบัญชีของแบรนด์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้บริหารแบรนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือน  รายไตรมาส   รายปี

 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายสาขารายเดือน

 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรูปแบบแฟรนส์ไชส์ เพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลและผลประกอบการในแนวทางเดียวกัน

 • จัดทำข้อมูลผลประกอบการสาขาที่มีผลประกอบการขาดทุน เพื่อนำเสนอแบรนด์เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ

 • รวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนตามกำหนด

 • จัดเตรียมข้อมูลเสำหรับการจัดทำงบประมาณการต่างๆ เช่น งบประมาณการประจำปี  ประจำไตรมาส ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 • ตรวจสอบ Financial Audit  ด้านยอดขาย  เงินสด  เอกสารหน่วยงานราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด  รวมถึงป้องกันความเสี่ยงของช่องทางการทุจริต  พร้อมทั้งนำเสนอรายงาน และคำแนะนำวิธีการปฎิบัติงานที่ถูกต้องต่อ ผู้บริหารแบรนด์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ

 • ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานของสาขาให้เป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

 • ให้คำแนะนำทางด้านบัญชีแก่หน่วยงานต่างๆ และผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือที่สาขา และตรวจนับสินค้าประจำปีที่คลังเก็บสินค้า และ ตรวจนับสินทรัพย์ถาวรที่สาขาตามจำนวนสาขาที่กำหนด

 Job Specifications

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

 • ประสบการณ์ในงานบัญชี อย่างน้อย 7 ปี

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารระดับบังคับบัญชา อย่างน้อย 2 ปี

 • สามารถปิดบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำรายงานทางบัญชี

 • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี, การตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
7 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

The Central Group consists of a variety of diverse investment in various corporations, each of which has become the leader in the retail, property development , hospitality , food and beverage industries. These complementary businesses continue to strengthen our position in the marketplace both domestically and internationally.

In 2014, Central Group revealed the organizational restructuring to streamline. 9 new business groups such as Central Department Store Group (CDG), Central Food Retail Group (CFG), Central Hardlines Group (CHG), Central Online (COL),Central Pattana Group (CPN),Central Marketing Group (CMG), Central Hotels and Resorts Group (CHR), Central Restaurants Group (CRG) and Central Group (VIETNAM) to spearhead the conglomerate at global level , focusing on sustainable growth with strategy of excellence in "Branding","People","Synergy" and consolidating the strength of Central Group "to be Number One" under the concept of "One Group".

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน