บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำพื้นที่กรุงเทพ

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
ลงประกาศเมื่อ 5-May-21

ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำพื้นที่กรุงเทพ

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

 • รักษามาตรฐานของร้านอาหารในทุกด้าน
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • ควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน
 • ปฎิบัติตามแนวทางของ PIZZA HUT ในเรื่องการรับ การจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ อายุของอาหาร วัสดุภัณฑ์ และการเสิร์ฟอาหาร
 • ควบคุมและดูแลให้มีรายการอาหารทุกอย่างพร้อมจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา
 • คงความมีประสิทธิผลสูงสุดในการจ้างงาน การอบรมและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานรายชั่วโมงและพนักงานประจำ
 • จัดเตรียมและนำส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด และการรักษาความปลอดภัย
 • มีวินัยปฎิบัติในเรื่องการจ้างงาน การสัมภาษณ์ การยกเลิกการจ้างงานพนักงานรายชั่วโมง และการรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดี ทำงานดี ให้การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
 • ปกป้องและรักษาทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งเงินสด
 • ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย หรือสามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำไตรมาส
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันลาพักร้อน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง