SCB PROTECT CO., LTD.

Regional Sales Director/ผู้อำนวยการภาคทีมขาย

SCB PROTECT CO., LTD.
ลงประกาศเมื่อ 3-May-21

Regional Sales Director/ผู้อำนวยการภาคทีมขาย

SCB PROTECT CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
 • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การทำงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
 • แนะแนวทางในการทำงานรวมถึงให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างยอดขาย
 • ติดตาม ประเมินผลงาน และตัวเลขยอดขาย เช่น FYP, Case Productivity และ Activity Ratio และวิเคราะห์คุณภาพผลงาน รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของทีมอย่างสม่ำเสมอ
 • ติดตามการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ รวมถึงให้การสนับสนุน การโค้ชทีมขาย การเพิ่มทักษะด้านต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • ให้คำปรึกษากับทีม เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบริหารความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาการทำงาน
 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • สรรหาและพัฒนาพนักงานทีมขาย เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่สูงขึ้น และรักษาสถานะจำนวนทีมขาย
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำสูง
 • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ไทยพาณิชย์ โพรเทค

     มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดีขับเคลื่อน ด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการที่ดีที่สุด

วิสัยทัศน์ของเรา

ร่วมสร้างสรรค์ความคุ้มครองทางการเงินให้กับสังคมไทย ด้วยบริการที่เป็นเลิศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ

เกี่ยวกับเรา

     ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรง ทางการเงินให้กับสังคมไทยในทุกระดับ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

     ธนาคารได้ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ทุกครอบครัวควรจะมี เพื่อปกป้องคุ้มครองทำให้คนไทยพร้อมรับมือ กับความเสี่ยงต่างๆในชีวิต และประเทศไทยยังมีช่องว่างในเรื่องความคุ้มครองอยู่อีกมาก

     นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคยังเปลี่ยนไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการวางแผนการเงิน ทำให้ปัจจุบันความต้องการด้านความคุ้มครองได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองที่ได้รับ การอบรมเป็นอย่างดีจะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เน้นความคุ้มค่า พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ฉับไวและเข้าถึงง่าย ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและความพึงพอใจจากการบริการของเรา

     นอกจากจะดำเนินงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์และการบริการด้านความคุ้มครองต่างๆ ไปสู่ลูกค้าพร้อมการบริการที่ดีที่สุดแล้ว ไทยพาณิชย์ โพรเทค ยังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกัน ในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่า และตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ชีวิต

https://scb.scbprotect.co.th/about/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันภัย
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าตอบแทนพิเศษ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น