Thai GRP Co., Ltd.

Technical Sales Engineer / วิศวกรเทคนิคฝ่ายขาย

Thai GRP Co., Ltd.
ลงประกาศเมื่อ 2-May-21

Technical Sales Engineer / วิศวกรเทคนิคฝ่ายขาย

Thai GRP Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์ไม่กำหนด (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ปริญญาตรี โยธา ทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / ทำงานนอกสถานที่ได้

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ :       

 • รับผิดชอบการขายของตนเอง                                                                    
 • ดูแลรับผิดชอบให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับลูกค้า         
 • เสนอสินค้าและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทุกประเภท     
 • รับคำสั่งซื้อ พร้อมติดตามกระบวนการจนถึง ลูกค้าติตตั้งเสร็จ เริ่มใช้งาน   
 • ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่            
 • ทำแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น รายงานการขายรายลูกค้า รายงานโครงการ รายงานตัวแทน รายงานที่มาของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายการตลาด       
 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า  จากการใช้งานสินค้า    
 • วางแผนยอดขายล่วงหน้า

คุณสมบัติ : 

 • เพศ ชาย                                                                                                      
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป                                                                                                                    
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ, วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรสำรวจ             
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, มีทัศนคติที่ดี 
 • มีความอดทนสูง, รับแรงกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน และค่าคอมมิชชั่นแยกส่วน
 • ประกันสุขภาพ สำหรับการรักษาพยาบาล ( OPD / IPD / ER )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศ / ต่างประเทศ)
 • เครื่องแบบพนักงาน (ไม่บังคับ)

Contact :

ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 21

ซ.อนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : 02-634-9981-4 Ext 590 

Website : www.thaigrp.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด (THAI GRP) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทที่คร่ำหวอดกับวงการท่อเหล็กในเมืองไทยกว่า 40 ปี จากประสบการณ์อันยาวนาน ได้แตกขยายนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการท่อน้ำโดยต่อเนื่องตลอดมา ท่อ THAI GRP เป็นท่อที่ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล โดยเป็นการผลิตขึ้นด้วยระบบ Filament Winding Process ที่มีวัตถุดิบหลักในการผลิต คือ เส้นใยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง โพลีเอสเตอร์เรซิน ผสมผสานกับเม็ดทราย ซึ่งทำให้ตัวท่อมีความแข็งแรงทนทาน เบา ทำให้สามารถขนย้าย หรือติดตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับงานท่อขนส่งน้ำดิบ น้ำประปา หรือระบบระบายน้ำที่ต้องการใช้ท่อขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรงทนทาน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น