Sena Development Public Company Limited

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง (Condo)/AVP/VP Construction Condo

Sena Development Public Company Limited
ลงประกาศเมื่อ 29-Apr-21

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง (Condo)/AVP/VP Construction Condo

Sena Development Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วิศวกรรมโยธา
 • Project Director
 • VP Construction

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทางบริษัทฯ
 • วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อให้งานก่อสร้างของโครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและอยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
 • รับรองความถูกต้อง ความเรียบร้อยของเอกสารที่จะต้องยื่นกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • กำหนดมาตรฐาน รูปแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
 • เป็นที่ปรึกษา ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงและพิจารณาการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย  อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานคอนโด อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการควบคุมต้นทุน และบริหารโครงการตาม Progress ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

SENA Development Public Company Limited 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังปรัญชา "ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา" ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มากกว่า 150 โครงการภายใต้แบรนด์ TheNiche, The Kith, SENA Pride, SENA Park Ville, SENA Park Grand etc.

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจด้าน Real Estate กับ Hankyu Realty Co., Ltd ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงละคร สนามเบสบอล  โดยใช้ชื่อร่วมทุนในไทยภายใต้ชื่อ  Sena Hankyu 1 Co. Ltd., อีกหนึ่งใน “ความภูมิใจ” ของเสนาที่เรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และแสดงถึงศักยภาพของ SENA DEVELOPMENT PLC. ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทฯ จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง