Grand Cos Group Company Limited

IT Support

Grand Cos Group Company Limited
Salary negotiable
Posted on 20 Jan 2021

IT Support

Grand Cos Group Company Limited

Job Highlights

 • ประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ดูแลระบบ User ภายในบริษัท

Job Description

รายละเอียดงาน

 • แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network
 •  Support User ทั้ง Hardware และ Software ลงโปรแกรมพร้อมใช้ ให้กับ User พร้อมอธิบายรายละเอียดปัญหาให้ User เข้าใจได้
 • ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware, Network, OS และดูแล WebSite รวมทั้งทำการ Update ข้อมูล
 • ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT พร้อมให้คำปรึกษากับ User ในบริษัทเกี่ยวกับการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทั้งภายในบริษัท หรือทางโทรศัพท์
 • ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook),ระบบ (Networking),อินเตอร์เน็ต (Internet),ไวร์เลส (Wirless), กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT
 • จดจำทั้งข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงาน อาการเสีย ขั้นตอนการปฎิบัติงานของแต่ละบริษัท
 • ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบ Network
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook),ระบบ (Networking),อินเตอร์เน็ต (Internet),ไวร์เลส (Wirless), กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT
 •   ติดตั้งระบบ Network Lan, Wan, ADSL
 • สำรองข้อมูล กู้ข้อมูล กำจัดไวรัส
 • ติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาต่างให้กับล User ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษา ดูแลระบบ Network , Computer Server, อุปกรณ์ IT

คุณสมบัติ 

 1. เพศชาย (เท่านั้น)  อายุ 25 – 29 ปี
 2. จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การตรงด้านงาน IT Support ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. มีความรู้ด้านระบบ POS , ระบบ ERP , ระบบ EHR , กล้องวงจรปิด CCTV Online และโปรแกรมสำนักงานทั่วไป 
 1. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิก และ Internet ได้
 2. สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ได้
 3. ลงโปรแกรม Windows, MS.Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้

วันเวลา/สถานที่ทำงาน

อาคารชินวัตรทาวเวอร์3 ชั้น 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
1 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทผู้สร้างและดำเนินธุรกิจทางด้านความงาม โดยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นแบรนด์ของตนเอง ภายใต้แบรนด์ MERREZ'CA  
ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ 2558 โดยแบรนด์ MERREZ'CA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ 
มีShop MERREZ'CA มากกว่า 30 Shop ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อาทิ เซ็นทรัล, เดอะมอลล์,โลตัส เป็นต้น และมีการกระจายสินค้าขยายช่องทางจัดจำหน่ายเข้าสู่ Modern Trade ชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านทางบริษัทคู่ค้ากว่า 20 บริษัท อาทิ Eveandboy, Beautrium, HEJ, Lashes, Boots, Tops, Seven 7-11, Kis, Watsons

บริษัทฯ มีความปรารถนาต้องการทีมงานอย่างมืออาชีพมาร่วมพัฒนาและสร้างสรรผลิตภัณฑ์พร้อมขยายการค้าออกไปเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยกับบริษัทแกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด

Additional Company Information

Benefits & Others
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน