IT Support (New Grads are welcomed)

iBingo Consulting Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

IT Support (New Grads are welcomed)

iBingo Consulting Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Mac
 • มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ สามารถขับรถได้

รายละเอียดงาน

ทางบริษัทมีความต้องการที่จะได้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกันเพื่อจะได้มีโอกาสทำงานกับระบบใหญ่ๆ

ลักษณะงาน:

 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้าน IT ให้กับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำด้าน IT ให้กับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้าทางโทรศัพท์ และ ทางรีโมตระยะไกล
 • ดูแลเซิฟเวอร์ของบริษัทลูกค้าพร้อมกับระบบต่างๆ
 • ดูแลไซต์ลูกค้าตามรอบนอกกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ ชั้นนอก)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ สามารถขับรถได้

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องส่วนตัว
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Mac OS
 • มีประสบการณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการซ่อม ประกอบ และ วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • มีใจรักงานบริการ ความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาตนเองได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

iBingo is an independent executive search firm based in Bangkok. We deliver professional recruitment, head hunting and executive search solutions which specialize in placing all executive positions both technical and non-technical field with a variety of different industries for multinational and cross-cultural companies.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)