Asia Green Energy Public Company Limited

IT Manager

Asia Green Energy Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 12 Jan 2021

IT Manager

Asia Green Energy Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วางแผนการติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที

รายละเอียดงาน

Job Description

 • วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 • จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท
 • ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน และพนักงานในฝ่าย
 • ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น
 • ตอบสนองความต้องการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น
 • บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
 • แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในองค์กรทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทีมงาน
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการปฎิบัติงานให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้
 • นำเสนอความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
 • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งด้านกำลังคน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

Qualification

 • อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5ปีในระดับผู้จัดการ
 • มีความรู้ความชำนาญในเรื่อง Microsoft Server administration ( Active Directory, SQL 2008/2012, Windows 2008 / 2012 servers and firewall systems, ERP System)
 • มีความรู้ด้านระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถสื่อสารและอธิบายได้อย่างชัดเจน เรียนรู้รวดเร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมให้ได้เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ความสามารถที่จะคิดหรือมีวิสัยทัศน์อันดี เป็นคนรุ่นใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี

Interested candidates are invited to send own application letter with full resume, stating present and expected salary, and enclosing a recent photograph via APPLY NOW

Asia Green Energy Public Company Limited

273/1 Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhuntien,

Bangkok, 10150

Website : www.agecoal.com

All applications will be treated in highly strictest and only short listed candidates will be contacted.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท
ประเภทงาน

ข้อมูลบริษัท

Asia Green Energy Public Company Limited (AGE) was officially established in March 2004, over a decade of experience in Coal Trading and Screening Business, enables Asia Green Energy (AGE) to become one of the leading Coal Trading company in Thailand as well as growing significantly and continuously in global market especially in Asia Pacific Region Market such as China, India, Bangladesh and other emerging market such as Vietnam, Cambodia, etc. especially in Vietnam, where there are massive foreign investment in industrial and energy section during past years and with accumulated experience in domestic and international coal industry, in 2017, the company (AGE) has set up a business unit “VINA AGE” in Ho Chi Minh City, Vietnam.

With a view of complementing the coal trading and screening activity, VINA AGE has made substantial investments in cementing the stockpile area of 40,000 Sqm. enabling the storage capacity of over 200,000 MT, preventing coal from contamination and set up the close warehouse of 2,000 Sqm. equipped with high-efficiency coal screening machine enabling to serve domestic retail customers with high quality screened coal without seasoning effect especially during rainy season.

The company also has a good relationship with the top coal miners in Indonesia and Russia, and also has a strong cargo supervising team to deal with daily vessel or barge loading operation to monitor and supervising for a smooth operations since the mining site, coal stockpile, loading operation at jetty, and reporting to the head office in a daily basis. AGE is a well-established and rapidly growing, coal resource company enabling VINA AGE to supply Indonesian coal over half a million Metric Ton per annum to Vietnam market.

Due to the rapid business expansion, we are currently looking for the talented candidates to join our organization as follows:

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม