Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.

IT Manager/ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

IT Manager/ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ชาย-หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

รายละเอียดของงาน
  • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบ สร้าง และจัดการกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ได้แก่ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และระบบเชื่อมต่อต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำกับ ควบคุมดูแลการพัฒนา Application และ Software สำหรับใช้ในองค์กร หรือพัฒนาจากผู้ชำนาญภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
  • วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ชาย-หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
ที่อยู่ 88 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. (038) 532-666 , 533-544
Fax. (038) 532-567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
8 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกคุณภาพดีทุกชนิดภายใต้สัญลักษณ์ “ตราปู” และ “ตราส้ม” เราผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน อาทิ ถุง PP บาง, ถุง PP หนา, ถุง PPTพับข้างใส/พับข้างพิมพ์ลาย, ถุง IPPA ใส/พิมพ์ลาย, ถุงเย็น PE, ถุง HD, ถุงหิ้ว HD/PP/PE, ถุงพิมพ์, ถุงลามิเนต เป็นต้นนอกจากถุงพลาสติกขนาดมาตรฐานที่เราผลิตและจำหน่ายแล้ว ยังมีถุงขนาดอื่นๆที่ลูกค้าสั่งทำพิเศษ มีทั้งพลาสติกแผ่น, พลาสติกม้วน, ถุงขนาดเล็ก-ใหญ่, ถุงเจาะรู เป็นต้นซึ่งลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อเข้ามาที่บริษัทฯโดยส่งอีเมลล์หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานรวมทั้งแจ้งขนาด ความหนาและจำนวนที่ต้องการสั่งทำก็จะทำให้ได้รับการตอบรับข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากทางบริษัทมีการขยายงานเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วม งานในตำแหน่งใหม่ดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม