Summit Chugoku Seira Co., Ltd.

IQC Engineer/วิศวกร แผนก QC

Summit Chugoku Seira Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

IQC Engineer/วิศวกร แผนก QC

Summit Chugoku Seira Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้าน Autocad , SPC
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตและส่งมอบโดยผู้รับจ้างผลิต (Supplier)ให้ เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
 • ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำในการปรับปรุงและป้องกันปัญหาคุณภาพชิ้นงานที่ ผลิตโดยผู้รับจ้างผลิต Supplier ไม่ให้เกิดและหลุดรอด จนเป็นผลกระทบให้ เกิดปัญหาขึ้นทั้งกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ และลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างผลิต Supplier และหน่วยงานภายในบริษัทฯเมื่อ ตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตโดยผู้รับจ้างผลิต Supplier
 • จัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างผลิต Supplier เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้น งานเมื่อได้รับคำร้องเรียนจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ และลูกค้า
 • เฝ้าระวังและตรวจติดตาม การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้รับจ้างผลิต อย่างต่อ เนื่อง
 • เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ติดต่อประสานงาน และการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพชิ้นงาน
 • ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้าน Autocad , SPC
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากบริษัท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)และทีมผู้บริหารจากกลุ่ม SUMMIT AUTO GROUP ซึ่งเป็นการผสมผสานการจัดการของทีมงานบริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตชิ้นส่วนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งก่อกำเนิดด้านการพัฒนาที่ต่อเนื่องด้วยความสม่ำเสมอในคุณภาพและบริการ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน