Bualuang Securities Co., Ltd./บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Investment Consultant / ผู้แนะนำการลงทุน (ประจำสาขาย่อยต่างจังหวัด) ด่วนมาก!!

Bualuang Securities Co., Ltd./บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Apr 2021

Investment Consultant / ผู้แนะนำการลงทุน (ประจำสาขาย่อยต่างจังหวัด) ด่วนมาก!!

Bualuang Securities Co., Ltd./บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดงาน

** สาขาต่างจังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, มหาชัย, สระบุรี, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง, ภูเก็ต, หาดใหญ่, สุราษฎ์ธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี, เชียงใหม่**  

Job Description
:

 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

Qualification:

 • เพศชาย หรือ หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี 
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ มีความสนใจในการลงทุน ในตลาดทุน
 • มีใบอนุญาต (Single License) เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

Bualuang Securities Public Company Limited

29/F Silom Complex Office Building,
191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0 26181214 Fax 0 2231 3797

Website: www.bualuang.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

                      บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) “หลักทรัพย์บัวหลวง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประกอบธุรกิจด้านตลาดทุนปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจรได้แก่

• ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

• ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์

• ธุรกิจวาณิชธนกิจ

• ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

• ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

• ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• ธุรกิจค้าตราสารหนี้

• ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

• ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ

• ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

            ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานรวม 30 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 29 สาขาประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 16 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ
            นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการ การจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการด้านการเงิน
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน