MAGURO GROUP CO., LTD.

Internal Audit Manager/ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

MAGURO GROUP CO., LTD.
THB 35,000 - THB 45,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Internal Audit Manager/ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

MAGURO GROUP CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการ
 • มีความรู้ความเข้าใจงานตรวจสอบภายในธุรกิจร้านอาหาร

รายละเอียดงาน


วัตถุประสงค์ของงาน

ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในด้านระบบปฎิบัติงาน ระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารความเสี่ยง และงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งการวิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบงานตามเรื่องที่ตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ตรวจสอบ ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี และจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ ขอบเขตของงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล
3. ประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและกำหนดการเริ่มงาน
4. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ที่ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมในจุดต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่มีการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานกระดาษทำการเพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้
6. ปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในองค์กร
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน หรือด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานตรวจสอบภายในของธุรกิจร้านอาหาร
 • มีประกาศนียบัตร/ใบรับรองวิชาชีพ/ใบอนุญาตตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
 • สามารถนำเสนอรายงานได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี การเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการและผลประโยชน์

 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD/IPD
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กิจกรรมประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ขนมและอาหารว่างส่วนกลาง
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • Gift Voucher ทานอาหารที่ร้านฟรี เดือนละ 1,500 และส่วนลดค่าอาหาร 20% ทุกครั้งที่ทานอาหารที่ร้าน
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันลาพักร้อนประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่และสถานที่ทำงาน

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) โฮมออฟฟิศ B Square เลขที่ 600/9, 600/70 ซอยสหการประมูล รามคำแหงซอย 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการสมัครงาน

1. ส่ง Resume สมัครงานผ่าน Jobs DB

2. หรือติดต่อ

    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

    โทร 091 923 5539, 096 740 6428 (คุณวา)

    Line ID. magurohr, Kavinskii0115

    Facebook: MAGURO

    Website: https://www.maguro.co.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

จากผู้ก่อตั้งบริษัท MAGURO Group ที่มีความเชื่อว่า “เราไม่ได้ทำแค่ร้านซูชิ” แต่มาจากความประทับใจใน “วัฒนธรรมแห่งการให้มากกว่าที่ขอ” ของชาวญี่ปุ่น ที่พวกเขาอยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคน

“คนไทยต้องได้รับประทานซูชิที่อร่อย จากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สุด จากการปรุงที่เคารพในวัตถุดิบและเข้าใจศิลปะของซูชิที่สุด ในราคาที่จริงใจและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้พวกเขาได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดกับคนที่เขารัก”

ความตั้งใจของ MAGURO นี้ถูกถ่ายทอดไปสู่ อาหารทุกจาน ความใส่ใจของเชฟและพนักงานทุกคน ไปจนถึงอุปกรณ์ทุกชิ้น เก้าอี้ทุกตัว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็น MAGURO ที่เติมเต็มทุกประสาทสัมผัสของลูกค้าทุกคน ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้าสู่ร้าน 

“ซูชิธรรมดาๆ หาที่ไหนก็ได้... แต่ Sensual Sushi ต้องที่ MAGURO เท่านั้น”

บริษัทก่อตั้งในปี 2014 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่า ลูกค้าได้รับการปรนเปรอทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง MAGURO จึงนิยามตัวเองว่า Sensual Sushi Creator อย่างภาคภูมิใจ

และเพราะ “วัฒนธรรมแห่งการให้มากกว่าที่ขอ” คือหัวใจหลักของธุรกิจ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทุกๆ คนที่ MAGURO จึงได้เห็นภาพที่คุ้นตา เมื่อลูกค้ากลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมกับพาคนสำคัญของพวกเขามาด้วยเสมอ ทำให้ MAGURO เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย “ช่วงเวลาแห่งความสุข” ของผู้คนมากมาย

และนี่เอง จึงกลายมาเป็นคำสัญญาที่ MAGURO มีต่อลูกค้าทุกคน...

“Give More with Sushi Moment”

----------------------------------------

สาขาที่เปิดบริการ :

 • สาขาบางนา - ชั้น 1 Chic Republic บางนา
 • สาขาพระราม 3 - ชั้น 1 Int Intersect พระราม 3
 • สาขาราชพฤกษ์ - ชั้น 1 Chic Republic ราชพฤกษ์
 • สาขาแจ้งวัฒนะ - โครงการ Commu No.5 ติดกับ Health Land แจ้งวัฒนะ
 • สาขา Mega บางนา - Phase ใหม่ ชั้น1 หน้าทางเข้า
 • สาขา The Circle ราชพฤกษ์
 • สาขา Esplanade รัชดา
 • สาขา Siam Square One
 • สาขา SB Design Square พระราม 2
MAGURO Group Co., Ltd  กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง  ผู้มี Passion ในการสร้างความแตกต่าง และต้องการความ Challenge  และรักการเติบโต  มาร่วมสร้างธุรกิจด้วยกัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน