Interior Designer (่junior-Senior)

KOON STUDIO CO., LTD./บริษัท คูน สตูดิโอ จำกัด
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Interior Designer (่junior-Senior)

KOON STUDIO CO., LTD./บริษัท คูน สตูดิโอ จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • มีประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัสสิ้นปี
  • ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เข้างาน 9.00-18.00 น.
  • ใช้โปรแกรม AutoCad,SketchUP,Photoshop,MsOffice ได้

รายละเอียดงาน

Job Description

- จัดทำบรีฟ Conceptual Design เบื้องต้นให้ผู้ออกแบบ รวมถึงวางผังและกำหนดทิศทางงานออกแบบของโครงการ

- ตรวจสอบแบบ ออก Specifications รวมถึงการประสานงานกับผู้ออกแบบให้งานนเป็นไปตามกำหนดการณ์

- ตรวจสอบหน้างาน ออกแบบวิธีการจบงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

- ควบคุมการทำงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้เสร็จตามแผน (Time) อยู่ในงบประมาณที่กำหนด (Cost) และได้คุณภาพ (Quality)

- ประสานงานกับผู้ร่วมทีม (PM,CM) รวมถึง Supplier ระหว่างการพัฒนาแบบและก่อสร้าง

- ตรวจสอบสัญญา และ ให้ความเห็นในงานสัญญาแบบของผู้ออกแบบ ตลอดจนอนุมัติงวดจ่าย

Qualifications

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตกแต่งภายในหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,SketchUP,Photoshop,MsOffice หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหน้างานได้

- มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบ และการก่อสร้าง

- ชื่นชอบและหลงใหลในงานออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์

- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท คูน สตูดิโอ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย โครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง