INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Innovation Engineer (RPA)

INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Salary provided
Posted on 21 Jan 2021

Innovation Engineer (RPA)

INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Job Highlights

 • ปริญญาตรี วศบ. หรือ วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมPython, C, Java, PHP, .NET

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่งานโดยสรุป

 • เขียนโปรแกรมสร้าง Automation ให้ระบบ เขียน Process RPA และ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ

เนื้อหาของงานหลัก

 • เขียนProcess RPA ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอความคิดใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาการทำงาน
 • ศึกษาเทคโนโลยี่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนProcess RPA
 • ดูแลแก้ไขระบบAutomation หรือ RPA ที่รับผิดชอบ ไม่ให้เกิดปัญหา
 • จัดทำเอกสารสำหรับแบ่งบันความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างทำงาน ให้กับทีม
 • วางแผนการดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สอบCertificate ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคู่มือ/เอกสาร สำหรับระบบที่พัฒนา
 • จัดอบรมภายในทีมหลังจากบริษัทส่งไปอบรมภายนอก
 • ปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐานขององค์กร
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วศบ. หรือ วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์  : 0-2 ปี

ทักษะ/ลักษณะ:

 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมPython, C, Java, PHP, .NET, Windows Programing หรือภาษาอื่นๆ
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมHardware
 • มีทักษะในด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

สถานที่ทำงาน: MRT Phetchaburi, Airportlink Makkasan / ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 12

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

 บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น , บริหารจัดการด้ายไอที , Cloud Service , DR Services ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Company Information

Benefits & Others
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน