Kce Electronics Public Company Limited

Import Shipping Senior Chief/หัวหน้าอาวุโสแผนกชิปปิ้ง (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

Kce Electronics Public Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

Import Shipping Senior Chief/หัวหน้าอาวุโสแผนกชิปปิ้ง (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

Kce Electronics Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับปรัญญาตรี
 • มีใบอนุญาตการเป็นชิปปิ้ง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน
 1. กำกับดูแลการส่งออก และหรืองานโอนในเครือของบริษัท
 2. ติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 3. ควบคุมดูแลตรวจสอบงานในส่วน Import & Export
 4. เคลียร์สินค้าขาเข้าทางเรือ
 5. งานดูแลเอกสารต่างๆ

ความสามารถ
 1. มีความรู้ในด้านกฎหมายการนำเข้าและส่งออกในเขตการค้าเสรี
 2. มีความสามารถทางด้านชิปปิ้ง และการนำเข้า-ส่งออกเป็นอย่างดี
 3. มีทักษะในการสือสารภาษาอังกฤษ
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท
ประเภทงาน

ข้อมูลบริษัท

We are a world class manufacturer of printed circuit boards (PCBs) and the largest PCB’s group manufacturer in South East Asia Our group has been in operation for nearly 20 years and our clients are from a wide range of the world’s most recognizable and reputable companies ranging from automotive electronics, telecommunications, network computing, satellite communications, commercial instrumentation, computer printers and peripherals as well as other general electronics. We have affiliated companies in United kingdom, America, Germany, France and Singapore. We are inviting high caliber individuals to join us in the following positions.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน