KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.

Human Resource Officer/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Human Resource Officer/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

KOBELCO MILLCON STEEL CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Human Resource Officer
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 • ระยอง

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) :

 1. เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ เช่น ระบบ ISO, 5ส. หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 2. รับผิดชอบงานสรรหาและว่าจ้าง
 3. รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนา
 4. รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์
 5. รับผิดชอบงานประกันสังคม, งานกองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. รับผิดชอบงานจัดทำค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ
 7. รับผิดชอบงานเบิก-จ่ายสวัสดิการพนักงาน
 8. รับผิดชอบงานฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 9. จัดทำ Time Attendance ของพนักงาน
 10. สรุปข้อมูลการทำค่าล่วงเวลา(OT) เพื่อการจ่ายเข้าในระบบเงินเดือนพนักงาน

คุณสมบัติพื้นฐานหลัก  (Qualifications) :

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะความสามารถโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ รักษาความลับได้ดี
 6. มีความกระตือรือร้น
 7. มีความละเอียดรอบคอบ
 8. ทำงานภายใต้ความกดดัน ให้ทันเวลาได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด / Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. หรือ KMS เกิดจากความร่วมมือของ 2 ประเทศได้แก่ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเหล็ก โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคุณภาพของเหล็กที่ได้มาตรฐาน และบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด และเหล็กลวดเกรดพิเศษ โดยมีการเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกันเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด / Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. หรือ KMS เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเหล็กลวด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรได้

ส่งผลให้สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า สำหรับวัตถุประสงค์ของการผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการรองรับความต้องการ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีความต้องการใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

ทางบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ได้มองเห็นความสำคัญของความต้องการนี้ จึงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นเพื่อเป็นฐานการผลิตเหล็กลวดที่สำคัญของภูมิภาค และบริษัท โกเบ สตีล จำกัด ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และการตลาด เพื่อผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ การร่วมทุนในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการร่วมทุนกันทั้งทางแรงกายและแรงใจ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการพัฒนา จะทำให้เหล็กลวดที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง และด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง จะสามารถดำเนินการพัฒนาสินค้าที่ดีได้ต่อไป

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน