CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

Human Resource (Recruitment and Selection)/เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างบุคลากร

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Human Resource (Recruitment and Selection)/เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างบุคลากร

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Recruitment and Selection
 • e-commerce
 • 18 Benefit, Bonus, Salary based on experience

รายละเอียดงาน

Job Duties:

 • คัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น
 • ประกาสรับสมัครงานตาม Job หรือ Chanel ต่างๆ
 • นัดหมายการสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม ให้ตรงตาม Requirement
 • จัดเตรียมข้อมูลพนักงานเริ่มงานใหม่ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลกระบวนการว่าจ้างทั้งหมด ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง และเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามกฏหมาย
 • จัดปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ และดูแลพนักงานในช่วงทดลองงาน
 • สรุป Report ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และแต่ละไตรมาส ในการสรรหาบุคลากร
 • วิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ของกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง
 • เป็นที่ปรึกษา (consult) ให้แก่ต้นสังกัด และบุคลากร และร่วมหารือในแนวทางต่างๆ
 • ดูแลและพัฒนาข้อมูล หรือ Test ที่ใช้ในการทดสอบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • อายุ(ปี) : 24 - 30
 • ประสบการณ์ : Recruitment and Selection, talent acquisition 1 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้าน Computer และสามารถนำ Technology มาประยุกร์ใช้ในการทำงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (Cretive) สามารถออกแบบ PR หรือ เครื่องมือต่างๆในการ Recruitment
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS.Office Excel,Word, Power point ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นต่างๆ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีทักษะในการให้คำปรึกษา (Consulting Skill) 
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และสามารถสื่อสารได้ในทุกระดับ
 • *มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน*
*หากมีประสบการณ์การสรรหา ประเภทธุรกิจค้าปลีก หรือ E-commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ*

เวลาปฏิบัติงาน, วันหยุด และ วันลา

 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น)
 • ลาป่วย 30 วัน ต่อปี, ลากิจ 7 วัน ต่อปี
 • ลาพักร้อนเริ่มต้น 6 วัน ต่อปี (ปรับตามอายุงาน) และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • CP ALL สำนักงานใหญ่ Tara Park อาคาร The Tara (ข้าง Central แจ้งวัฒนะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

24shopping was a business unit called “7catalog” started in the year 2000 under CP ALL management. A press release was issued for the new company "24shopping" in the year 2014 detailing our vision as, "The best service provider in Omni-Channel retailing in Thailand”. The concept of 24 hours shopping convenience Omni-channel service was offered to customers.

Our corporate goals are to seek potential new category-specific products. In addition, how to enlarge and expand the online customer database. Finally, manage catalogue operating costs, services and future e commerce. Corporate websites

------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิทธิพนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงานดังนี้ พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน