Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

Health Business Staff (Admin Skill)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
Salary provided
Posted on 21 Apr 2021

Health Business Staff (Admin Skill)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

Job Highlights

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน

Job Description

รายละเอียดงาน
 • พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์งานออกจดหมายขอเอกสารเพิ่มเติม และจดหมายชี้แจงการเรียกร้องค่าชดเชยสินไหมสุขภาพรายบุคคล
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานกำหนดออกจดหมายเพื่อชี้แจงการดำเนินการพิจารณาสินไหมสุขภาพ
 • ดำเนินการรับงานและคัดงานเรียกร้องค่าสินไหมที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายธุรการ, ลูกค้าและตัวแทน โดยแยกประเภทงานดังนี้
 • งานพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยสินไหมสุขภาพรายบุคคล
 • งานรวบรวมเอการพิ่มเติม
 • งานทบทวนการพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
 • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
 • ตรวจสอบผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้ซื้อความคุ้มครองไว้
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารการเคลม
 • วิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจจ่าย/ปฏิเสธ การเรียกร้องสินไหม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินงาน รับ-ส่ง แฟ็กซ์ และโทรศัพท์ยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสาร เคสปรึกษาภูมิภาค
 • ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา
 • ตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้า เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ , ความไม่เข้าใจในการจ่ายสินไหม หรือข้อสงสัยในรายละเอียดกรมธรรม์ เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมมูลต่างๆกับเพื่อนร่วมงานในการพิจาณาสินไหม ตลอดจนให้ความคิดเห็นเบื้องต้นในการเคลม รวมถึงเงื่อนไขต่างๆของสัญญาสุขภาพ
 • ทำงานด้านเอกสารและจัดทำ PowerPoint ได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สามารถอยู่ล่วงเวลา และปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน powerpoint
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพ
 • สามารถอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-274-9400 ต่อ 6180, 4428, 4415, 2406
แฟกซ์ : 02-276-1997-8
เว็บไซต์ : http://www.muangthai.co.th

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ
Job Functions

Company Overview

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310. The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

Additional Company Information

Industry
Insurance / Pension Funding