Club 21 (Thailand) Co., Ltd.

Hardware Support

Club 21 (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Hardware Support

Club 21 (Thailand) Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • IT Support ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
  • ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • มีทักษะในการแก้ปัญหา และใจรักบริการ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูลต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติตลอดเวลา รวมถึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและใช้งานให้เกิดประสิทธิผลที่สูงสุด

คุณสมบัติ

  • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปีทางด้าน IT Support ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และฐานข้อมูลต่างๆ
  • มีความรู้และทักษะทางด้าน IT Support ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
  • มีทักษะในการแก้ปัญหา และใจรักบริการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Club 21is the leader in fashion retailing firm in Asia Pacific.The success as an international leader in lifestyle luxury is supported by full vertical capabilities.The company focuses on luxury retail, from fashion (womenswear and menswear) to accessories to homewares. We currently operate in Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, United Kingdom and the USA. Current portfolio includes brands like AllX Armani Exchange, Black Barrett, CK Calvin Klein, Comme des Garcon, DKNY, Diesel, Mulberry, Paul Smith, Pleats Please Issey Miyake, Proenza Schouler and more.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน