Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

Graphic Designer/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Jan 2021

Graphic Designer/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Graphic Designer
  • Marketing
  • สื่อสารการตลาด

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Infographic, Motion Graphic, Banner, แผ่นพับ, คู่มือ, นิตยสาร เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์บนสื่อ Online และ Offline เช่น Facebook, Website, IG, Line และสื่ออื่นๆ ของโรงพยาบาล
2. ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชสัมพันธ์ของรพ. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์, Way finding ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบด้านกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Ai, Adobe Photoshop
3. สามารถใช้โปรแกรมถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอได้ เช่น Premier Pro
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภายใต้โครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในการให้บริการ ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2554 ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาที่เป็นมาตรฐานแบบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และการให้บริการสะดวกสบายเทียบได้กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล และการให้บริการสะดวกสบายเทียบได้กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCIA) รายได้ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติงานจะนำไปสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลศิริราชต่อไป หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราขอเชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน