Supreme Pharmatech Company Limited

Graphic Design/Graphic Design

Supreme Pharmatech Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 28 Nov 2020

Graphic Design/Graphic Design

Supreme Pharmatech Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ในการณ์ทำงานอย่างต่ำ 3 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบดังนี้ photoshop / illustrator / microsoft office / mac o.s. / windows
2. สามารถออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์, โบรชัวร์, สื่อสิ่งพิมพ์
3. สามารถตกแต่งวีดีโอได้
4. สร้างงาน Art work ถ่ายรูปและรีทัชรูปได้
5. ออกแบบภาพสื่อที่ใช้ในงานออนไลน์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ออกแบบ ตกแต่ง Banner สำหรับโฆษณา บนเว็ปไซน์
7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบ และดำเนินการออกแบบตามที่นายต้องการและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)