P.R. FOOD LAND CO., LTD.

Graphic Design/พนักงานออกแบบสื่อ

P.R. FOOD LAND CO., LTD.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

Graphic Design/พนักงานออกแบบสื่อ

P.R. FOOD LAND CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีความรู้และทักษะในด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์
 • สามารทำ Mock-up ตัวอย่างงานได้
 • สามารถWork Form Home เข้าสนง.2 ครั้ง/เดือน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

- ออกเเบบผลงานกราฟฟิกเพื่อใช้เป็นตัวเเทนในการสื่อสารโดยเน้นความสวยงามเข้าใจง่ายเเละสื่อสารได้ครอบคลุม

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

-ออกงานสร้างสรรค์อื่นๆภายในองค์กร

- เข้าประชุมร่วมกับทีมMarketing และนำเสนอผลงานรวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาคีย์เวิร์ดในการสื่อสารทางการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : ชาย / หญิง
 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบเทศศิลป์, ศิลปกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้และทักษะในด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์
 5. มีทักษะการใช้Photoshop / Illustrator / 3D และอื่นๆได้
 6. สามารทำMock-up ตัวอย่างงานได้
 7. มีไหวพริบเรียนรู้งานได้รวดเร็วลำดับความสำคัญของงานได้
 8. สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 9. มีความกระตือรือร้นละเอียดรอบคอบเป็นระเบียบมีความอดทนสูง
 10. มีประสบการณ์ในการตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีPortfolio แสดงตัวอย่างผลงานที่ทำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

Established since 1992, P.R.FOODLAND is specialized manufacturing in corn chip snack products base, the factory size 56,000 sq.m. located at Pak Chong,Nakornratchasima province.

Presently, P.R. FOODLAND has expanded to 7 plants to coverage 4 categories, Cracker, Corn Chip Snack with capacity 1,200,000 cartons per year. Our products are distributed nationwide and
neighbor countries Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam.

Year 2020, P.R. FOODLAND will expand business to CLMV and we have solid decision to chose Vietnam as first place to establish factory. Now we are looking for the dynamic person and eager to challenge new opportunity with us for the following positions:บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2535 ชำนาญการด้านการผลิตขนมขบเคี้ยว, ขนมทานเล่น
โดยมีโรงงานผลิตขนาด 56,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานรวมทั้งสิ้น 7 สายการผลิตสำหรับขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ คลอบคลุม 4 กลุ่ม
คือ ขนมทอดกรอบ, ขนมแป้งข้าวโพดด้วยกำลังการผลิตถึง 1,200,000
กล่อง/ปี สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยมทั้งในระดับผู้แทนจำหน่ายและผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชาและเวียดนาม

ในปี 2563 บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจสู่ประเทศกลุ่ม CLMV ประเทศแรกที่คัดเลือกจัดตั้งโรงงาน
คือประเทศเวียดนาม ขณะนี้ ต้องการรับผู้ร่วมงานที่รัก งานท้าทาย, ต้องการความก้าวหน้า และโอกาสในการ
ใช้ความสามารถในการทำงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้

https://www.prfoodland.co.th/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานที่บ้าน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)