AP (Thailand) Public Company Limited

GL Accounting Manager

AP (Thailand) Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 26 Jan 2021

GL Accounting Manager

AP (Thailand) Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านบัญชี GL หรือ Audit
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Working location at Sukhunvit (Asoke)

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษามาตรฐานแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีและภาษีอากรทุกประเภทอย่างต่อเนื่องจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีและมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์
 • วางแผนการดำเนินงานด้านภาษีอากรให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
 • กำกับดูแลการตรวจสอบความถูกต้องของยอดบัญชีด้านรายรับรายจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และรายงานทางบัญชีอื่นๆ ที่ทีมงานจัดทำ
 • ตรวจสอบการคิดคำนวณภาษีอากรต่างๆเพื่อยื่นต่อสรรพากรให้มีความถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชี และจัดทำรายงานที่มีความมีความซับซ้อนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูลเป็นหลัก เช่น จัดทำรายงานวิเคราะห์บัญชีรายรับ
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • บริหารทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านบัญชี GL หรือ Audit Firm
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และระบบ SAP ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร, การทำงบการเงิน, กระทบยอด, ตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้และมีภาวะผู้นำ

 Interested applicants please click 'Apply Now' or directly submit Resume to 

https://career.apthai.com/ 

AP (Thailand) Public Company Limited 

170/57 Ocean Tower 1, 19th Floor,
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel :02-261-2518 ext. 636 (อภิรักษ์)
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองชีวิตของคนเมือง มาตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, The Palazzo, The City, The Centro, The Address, Life, Rhythm และ Aspire กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนเมืองไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ