Choke-Dee-Mungmee Co., Ltd.

Financial Advisor/ที่ปรึกษาทางการเงิน

Choke-Dee-Mungmee Co., Ltd.
THB 20,000 - THB 45,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Financial Advisor/ที่ปรึกษาทางการเงิน

Choke-Dee-Mungmee Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีแผนรับรองเงินเดือน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

Financial Advisor เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สมัคร ส่งเสริมและพัฒนาการทำงาน พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาและศึกษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น สถานะทางการเงิน การวางแผนใช้จ่าย ภาษี และการลงทุน เป็นต้น
 • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของลูกค้า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Link)

รายละเอียดงาน

 • มีหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก
 • มีแผนรับรองรายได้และโบนัสพิเศษ
 • เส้นทางการเติบโตในอาชีพ
 • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การทำงานสะดวก
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • บุคลิกภาพดี
 • ชอบความท้าทาย
 • ขยัน อดทน และรักการเรียนรู้
 • ทัศนคติบวก รับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอไอเอ (โดยหน่วยงานภัทรชัย23)  เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ตลอด 8 ทศวรรษที่ผ่านมา เอไอเอ ช่วยคนไทยกว่าหลายล้านคนในการวางแผนทางการเงิน และมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต   เราดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนยังมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้คำมั่นสัญญาของเรา “Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน