Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Factory manager/ผู้จัดการโรงงาน

Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 19 Jan 2021

Factory manager/ผู้จัดการโรงงาน

Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผลิตภัณฑ์รีทอร์ท
 • ผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่ปิดสนิท

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

 • กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมถึงเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการผลิตสินค้าของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด รวมถึงคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตสินค้า
 • การจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการผลิตสินค้า         
 • สนับสนุนการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้า
 • ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมต้นทุนในการผลิต สินค้าและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้ต้นทุนต่ำที่สุด
 • ให้คำปรึกษา ตัดสินใจ แก้ไขปัญหากับผู้จัดการผลิต

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรืออุตสาหกรรมอาหาร
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisor)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ในภาชะที่ปิดสนิท (รีทอร์ท) ไม่น้อยกว่า 5  ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ พื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทฯ เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ
โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ภายใต้ตราสินค้า  พีเอฟพี 
และสโลแกน " มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย"

Pacific Fish Processing Co., Ltd.

27/4 Moo7 Kaoseng-Jana Rd.,Kao Roubchang,Muang, Songkhla 90000 Thailand

Tel. 074-303999    

Fax. 074-303909

Website : www.pfp-pacific.com

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม