Special Devices (Thailand) Co., Ltd.

Facility Technician

Special Devices (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Nov 2020

Facility Technician

Special Devices (Thailand) Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ปวช. - ปวส. ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบ vacuum , temperature

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ:
  • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปวช. - ปวส. ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง หรือมีรับรองมาตรฐาน
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ในระบบ vacuum , temperature , humidity
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา


Contact : Khun Somjai
Special Devices (Thailand) Co., Ltd.
76 Moo 1,T. Pukhamjarn,
A. Phraphuttabath,Saraburi
Tel.085-482-5998

091-883-2195

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Special Devices is blasting off as a leading U.S. maker of initiators (pyrotechnics devices) used primarily in automotive airbag systems. The company also makes micro gas generators that remove seatbelt slack in the event of a collision.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)