WHITELINE ACTIVATION COMPANY LIMITED

Event & Exhibition Production (Junior & Supervisor Level) - URGENT!

WHITELINE ACTIVATION COMPANY LIMITED
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 09 Mar 2021

Event & Exhibition Production (Junior & Supervisor Level) - URGENT!

WHITELINE ACTIVATION COMPANY LIMITED

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ประสบการณ์ Production อีเวนท์อย่างน้อย 1 ปี/ 5 ปี
 • อึด ถึก ทน รักในงานอีเวนท์อย่างบ้าคลั่ง
 • ทำงานเป็นทีมก็ดี ดูแลน้องในทีมก็ได้

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคากับ Supplier ของงานในส่วนงานผลิต อาทิ สถานที่, โครงสร้าง, แสง สี เสียง, ระบบไฟ เป็นต้น
 • ควบคุมดูแลการผลิต ติดตั้งงานโครงสร้าง Set Up และ รันคิวงาน ของโปรเจ็คที่ได้รับมอบหมาย  
 • ควบคุมดูแลงบประมาณส่วนงาน Production ของ Project ที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมทีมงาน/ Supplier ในการติดตั้งโครงสร้างงาน หรือรันคิวงาน ให้ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุม ดูแล จัดเก็บโครงสร้างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ติดต่อประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ทำรายงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือน้องในทีมได้ (สำหรับระดับ Supervisor)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป พร้อมประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไปสำหรับระดับ Junior
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป พร้อมประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไปสำหรับระดับ Supervisor
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้าง Event สามารถการบริหารจัดการการผลิตโครงสร้างได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผน และ ติดตามงาน
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอด และ การเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ดูแลน้องในทีมได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และเวลาที่กระชั้นชิดได้อย่างดีเยี่ยม
สวัสดิการ
1. Medical allowance and Dental (Passed probation 3,000THB/Year for Junior level and 4,000THB/Year for Supervisor level)
2. Annual Health Check
3. Bonus (Performance based and Service 1 year up)
4. Flexible working hours
5. Annual salary adjustment (Based on evaluation and Service 1 year up)
6. Special training
7. Social security
8. Annual celebration
9. Annual outing
10. 10 annual leave days for Junior level and 12 annual leave days for Supervisor level

*** ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางไปดู setup หน้างานได้ (บางครั้งอาจเป็นช่วงเวลากลางคืน) ***
*** โปรดแนบใบสมัคร และ Portfolio (เฉพาะใบสมัครที่แนบ Portfolio จึงจะได้รับการพิจารณา) ***

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด
คุณปิยพร
โทรศัพท์ : 063-926-1541

เลขที่ 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้น 5 ยูนิต 507 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(การเดินทาง: BTS เพลินจิต/MRT ลุมพินี)
http://www.whiteline-group.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Whiteline Activation offers tailored marketing activation services in Thailand and help brands build lasting positive impressions and associations with their target audiences.

We do more than just marketing activation. Our wide range of services include product sampling, troop activation and promotional booths in Bangkok and throughout greater Thailand. We are experts at targeting urban Thai consumers, understanding their needs and engaging with them in meaningful ways. We provide comprehensive research and strategic advice before launching the campaigns.

We track the effectiveness of each campaign, ensuring that brands receive business intelligence and hard data on the best way to connect with their target audiences. Our innovation and creativity go beyond traditional ways of engaging customers as we help companies maximize returns on their marketing investment.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน