Embassy of the Federal Republic of Germany

Driver / พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

Embassy of the Federal Republic of Germany
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 15 Apr 2021

Driver / พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

Embassy of the Federal Republic of Germany

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • สามารถพูด ฟังและเขียนภาษาไทยได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้ เก็บความลับได้
 • มีประสบการณ์การขับรถเป็นเวลาหลายปี

รายละเอียดงาน

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง เริ่มงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือหลังจากนั้น

สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง เริ่มงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีสัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานไทย  มีกำหนดการจ้างงานเบื้องต้น 2 ปี

หน้าที่หลัก

 • ภารกิจขับรถให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตในช่วงทำการ ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
 • ปฏิบัติงานธุรการง่ายๆ เช่น จดบันทึกรายงานการขับรถ ขับรถไปซื้อเครื่องใช้สำนักงาน หรือขับรถรับ-ส่งเอกสาร เป็นต้น
 • รับผิดชอบนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะตามกำหนดเวลา รวมถึงติดต่อประสานงานเรื่องนำรถเข้าซ่อมบำรุงที่อู่รถยนต์เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • สามารถพูด ฟังและเขียนภาษาไทยได้ดี และมีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาเยอรมันได้
 • มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้  เก็บความลับได้ รอบคอบ และ สุภาพ
 • มีประสบการณ์การขับรถเป็นเวลาหลายปี
 • อดทน พร้อมทำงานล่วงเวลา และในวันหยุด รวมถึงสามารถออกต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันได้
 • มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
 • รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างดี

ผู้สมัครที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตพำนักและทำงานในประเทศไทยในวันเซ็นสัญญา  เรายินดีรับใบสมัครจากผู้สมัครเพศหญิงด้วย

ผู้สมัครต้องยินยอมที่จะเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากรรมและการตรวจสุขภาพ

เงินเดือนและสวัสดิการเป็นไปตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยที่มีผลบังคับในวันเซ็นสัญญา

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารสมัครงาน  (จดหมายสมัครงาน ตารางประวัติส่วนตัว ใบรับรองการศึกษา หลักฐานการฝึกอาชีพ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จดหมายและเอกสารรับรองการทำงานจากนายจ้างเดิม) มาที่ Apply Now

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่แนบมากับจดหมายสมัครงาน ขอให้ส่งมาเป็นไฟล์PDF โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่าอีเมล์ของท่านมีขนาดไม่เกิน 8 MB เพราะไม่เช่นนั้นระบบอาจปฏิเสธไฟล์ของท่านโดยอัตโนมัติได้ หากจำเป็นขอให้แยกส่งเป็น 2 อีเมล์ โดยระบุชื่อไฟล์ให้ชัดเจน เช่น เอกสารสมัครงาน ตอนที่1/2  เป็นต้น  

สถานทูตไม่สามารถส่งข้อความยืนยันการได้รับเอกสารของท่านได้ และจะไม่ส่งเอกสารกลับคืน

เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์งานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 เท่านั้น ที่จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสถานทูต

ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาสัมภาษณ์งานไม่สามารถเบิกได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการสังคม