Nipa Technology Co., Ltd.

Digital Marketing Strategic Planner

Nipa Technology Co., Ltd.
THB 25,000 - THB 45,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 27 Jan 2021

Digital Marketing Strategic Planner

Nipa Technology Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • at least 1 year experience in Digital Marketing
 • Good Planning and Communication skill
 • Good team environment and benefit

รายละเอียดงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • วางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินการของ Google AdWords Search, Google Display Network (GDN), YouTube และช่องทาง Social Media เช่น Facebook, Instagram และ Line พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณและวางแผนด้านเวลาการลงสื่อโฆษณาให้กับทางลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด พนักงานขาย นักออกแบบ นักเขียน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับใช้กับการวางแผนให้มีความสอดคล้องกับตราสินค้าและโฆษณาได้ตรงตามความต้องการ
 • วิเคราะห์เมทริกซ์ดิจิทัล และสามารถแก้ไขสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอของแบรนด์
 • วิเคราะห์คู่แข่งผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น Social Media, Search, YouTube, Line เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นำไปสู่ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปสู่พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดที่แตกต่างกัน รวมถึงแยกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อพัฒนาแคมเปญทางการตลาด
 • ปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้อนรับทุกเพศ อายุ 23 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไปในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing (หากเคยทำงานกับ Digital Agency ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถรับผิดชอบที่จะทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะการวิเคราะห์และจัดการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมี Certificated ของ Facebook หรือ Google จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Join our growing team of curious and smart people, who passionate about taking marketing strategic plan to the next level. Our objective is to be the leading of innovative solution on digital marketing and cloud services in the market. 

Strategic thinking is the most important skill in this role. You should be result oriented with critical thinking and analytical with strong organizational abilities. If you also have experiences in market research and business operations, we’d like to meet you.

Ultimately, you will drive our company adapt to changes and growing to International Business.

Tel: 02-639-7878#106/401/403 ,091-770-8108,087-671-0909
Line: @nipacareers

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน