Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Digital Fraud

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Digital Fraud

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Bachelor’s / Master's Degree in Law
 • Compliance Experience
 • Strong analytical minded person

รายละเอียดงาน

Job Description:

 • ดำเนินการ Suspicious transaction investigation  ตามที่ทางการร้องขอมาและรายการที่ลูกค้าแจ้งมาผ่าน Call Center ซึ่งต้องประสานงานกับ IT ทางการและธนาคารอื่นเพื่อวิเคราะห์และหาต้นเหตุ
 • Fraud handling ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานภายในเช่น Compliance PBC วิเทศนิติและหน่วยงานภายนอกธนาคาร เช่น ศาล ตำรวจ
 • ให้ Requirement  ในการพัฒนาระบบ Fraud Handling สำหรับmBanking ของธนาคาร
 • วิเคราะห์ข้อมูลของThreatMetrix ซึ่งเป็นอีกระบบหลังบ้านที่เชื่อมต่อกับ mBanking & iBanking ที่ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าที่ผิดปกติ

Qualification

 • ปริญญาตรี/โทด้านกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 8 ปีขึ้นไปด้านกำกับดูแลกฎหมายในสถาบันการเงินการธนาคารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารและ Market Conduct จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

Working Location: Operating at สำนักงานใหญ่สีลม

If you require more information, กรุณาติดต่อ K'ปรียนันท์ Tel. 02-296-8357

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม