INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)

Department / Division Manager Human Resource Management (HRM)

INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

Department / Division Manager Human Resource Management (HRM)

INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานของตำแหน่งที่ประกาศ:

 • สร้างและร่วมสร้างและปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้ร่วมงานทีมี Competency สูงมาร่วมงานกับอค์กร ภายในข้อกำหนด คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบร่วมถึง S,M,E,S,E ตามกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • สรรหาบุคคลากรผู้ร่วมงานเพื่อให้เป็นข้อกำหนดขององค์กร
 • ร่วมสร้างและจัดทำกระบวนการในการสรรหาให้เป็น Electronic ร่วมกับฝ่าย Information Communication Technology (ICT)
 • สร้างและร่วมสร้างพนักงานทีมีศักยภาพสูง ( Talent ) กับ ผู้จัดการและผู้บริหารในหน่ายงานต่างๆ
 • ร่วมวางแผนงาน แผนงบประมาณ แผนพัฒนาองค์กร แผนอัตรากำลงคน ( Organizing & Staffing ) แผนงบประมาณแผนการปฏิบัติงาน นำพา ควบคุม ตรวจสอบ รายงานผล อย่างต่อเนื่อง
 • ต้องเข้าใจติดตามสถานการณ์องค์กร เพื่อให้สามารถวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการขององค์กรได้
 • ต้องติดตามระบบการบริหารงานใหม่ ที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติของตำแหน่งที่ประกาศ:    

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาด้าน HR  หรือระบบสารสนเทศ ICT  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปฏิบัติงานในสายงานการบริหารทรัพยามนุษย์ 10 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้บริหารและพัฒนาทีมงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร
 • การวางแผนงานและการบริหารกำลังคน
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,GMP
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft   Word  Excel  Power point   Internet   Outlook

สวัสดิการ:

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม) 5 ตัว
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • หอพัก
 • ห้องสมุด
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • อื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

องค์กรอินเทคค์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมบริการวิชาการที่ดีเลิศแด่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

องค์กรอินเทคค์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์เลี้ยง จัดจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และดำเนินธุระกิจฟาร์มสุกรพันธ์ สุกรขุน ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี

ได้รับความสำเร็จและเจริญเติบโตโดยตลอด พร้อมขยายเข้าสู่ธุระกิจด้านอาหารสำหรับผู้บริโภค (Foods) ทั้งผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี และโปรตีน (Meat Proteins)

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสังคมโดยรวม ในปัจจุบันองค์กรอินเทคค์ยัง ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวคือ เขมร พม่า ลาว เวียตนามและประเทศอินเดีย

องค์กรอินเทคค์ต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง ใฝ่การเรียนรู้พัฒนา รักความท้าท้าย และมีสมรรถนะสูง มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)