Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

Data Stewards – 1 Year Contract

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

Data Stewards – 1 Year Contract

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Data transformation roadmap
 • Define indicators of performance
 • Streamlines Data Stewardship processes

รายละเอียดงาน

Role Purpose:
 • Building our Data Governance program, you will be at the intersection of data, systems, and people. This a critical role in data transformation roadmap and we are searching for a candidate with the requisite technical skills and the ability to effectively communicate with stakeholders across the enterprise. They will need to be comfortable designing, developing, testing, deploying and documenting data flows, procedures and outputs. In addition, you will need to document at a functional level how load processes and procedures work within the data management applications and tools. The selected candidate will work closely with IT and business stakeholders to onboard critical data assets and establish relevant processes with the ultimate goal of making it easier for teams across company to find, understand, trust, and access the data they need.
Key Accountabilities
 • Assists with establishing and continuously develops the Data Steward capability ensuring key business areas are properly represented in the Data Stewardship community
 • Develops and maintains an onboarding process for newly enrolled Data Stewards
 • Supports the learning and discovery of data management standards, processes and technology by sharing best practices with others for the efficient use of data management processes and technologies
 • Builds, maintains, and continuously improves data management training and communication materials
 • Supports projects at both the department level as well as company-wide initiatives; collaborates with stakeholders during data sourcing process
 • Streamlines Data Stewardship processes and workflows to increase efficiency
 • Develop & maintain inventory of the enterprise information maps, including authoritative systems, owners
 • Facilitate the development and implementation of data quality standards, data protection standards and adoption requirements across the enterprise
 • Define indicators of performance and quality metrics and ensure compliance with data related policies, standards, roles and responsibilities, and adoption requirements
Minimum requirements: (Qualifications and Experience)
 • Bachelor’s Degree in Information Technology, MIS, Computer Science, or other Technology field preferred.
 • 1-3 years of experience in Data Governance, Metadata Management, Business Intelligence, or Data Analysis
 • 1-3 years of experience capturing and documenting complex business and functional requirements
 • Prior experience with Informatica Data Management products (specifically Axon, EDC, DPM) preferred
Key Attributes
 • Logical thinking, structured and discipline
 • Strong experience with various project management methodologies (Agile, Waterfall, etc)
 • Good in Microsoft Products: MS Office, MS Project, MS Visio, etc
 • Ability to work under complex condition and time constraint.
 • Self-Development, Communication, Interpersonal and Problem-Solving Skills.
 • Open-minded, multi-tasking, good team player, flexible, punctual and interest to learn new things
Interested applicants are invited to submit the resume via "Apply Now" or to the address below :

Prudential Life Assurance(Thailand) Public company Limited
9/9 @ Sathorn Tower, 21th-27th floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 02-352-8113

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา, งานชั่วคราว
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ก้าวหน้าไปกับพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล หาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต

ที่พรูเด็นเชียล พนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ที่พรูเด็นเชียล เรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล เรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงาน การฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ

ที่พรูเด็นเชียล พนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน