Thai Techno Glass Group (Public) Co.,Ltd./บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Data Analyst & Coordinator/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานต่างประเทศ

Thai Techno Glass Group (Public) Co.,Ltd./บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THB 25,000 - THB 35,000 /เดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Data Analyst & Coordinator/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานต่างประเทศ

Thai Techno Glass Group (Public) Co.,Ltd./บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Data Analyst
  • Good Analytical skills
  • Good English in speaking, writing and listening

รายละเอียดงาน

Job Description :

- Provide preliminary product information to foreign customers
- Coordinate to prepare sales documents and deliver products to foreign customers.
- Anticipate customer trends Sales and Trend Future marketing
- Analyze sales data Summarize and support statistical information Suggestions to sales, marketing departments and CEO.
- Prepare reports to summarize performance based on KPI.

Job Specification;

  • Male or female with age more than 25-35 years
  • Bachelor’s Degree in Statistics, MarketingFinance or related fields
  • 2 - 5 year experiences preferably in Business Analyst experience
  • Good analytical skills
  • MS office (Excel-PIVOT, Power point, Word), SPSS, other analytical tools as fluent user
  • Good English in speaking, writing and listening (Toeic 650)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 ในชื่อของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้วนเฮงเส็งเซฟตี้กลาส ผลิตและจำหน่ายกระจกรถยนต์ ในปี 2536 ได้มีการขยายกำลังการผลิตกระจกรถยนต์เพื่อรองรับการเจริญเติบโต โดยได้ย้ายโรงงานมาตั้งอยู่ที่ ต.ทัพหลวง จ.นครปฐม และตั้งเป็น บริษัทไทยไทคโนกลาส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 45 ล้าน ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้เพิ่มสายการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์และลามิเนต สำหรับอาคารเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจากยุโรป สามารถผลิตกระจกได้รวมปีละกว่า 2,000,000 ตารางเมตรต่อปี และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 98 ล้านบาทในปี 2551 ปัจจุบันในปี 2562 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนาม บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการแปรรูปกระจกของประเทศไทย " ทั้งกระจกนิรภัยชนิด   Laminated  และ  Tempered สำหรับรถยนต์ งานก่อสร้างอาคาร งานตบแต่งภายใน กระจกกันกระสุน กระจกดัดโค้งแบบต่างๆ  บริษัทมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง รองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน