Teach For Thailand Foundation

Creative Graphic Designer

Teach For Thailand Foundation
Salary provided
Posted on 26 Jan 2021

Creative Graphic Designer

Teach For Thailand Foundation

Job Highlights

 • Online Advertising, Social Media Campaign
 • Excellent skills in design and photo-editing
 • Creativity Thinking Skills

Job Description

Teach For Thailand เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสการศึกษาในประเทศไทย โดยการค้นหาและคัดสรรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมโครงการ (Fellow) จะได้รับการฝึกอบรม พัฒนาและปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กหลายร้อยคน และยังมีโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป

องค์กรของเรากำลังมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำสูง  มีความสามารถในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดยมุ่งหวังไปที่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

Creative Graphic Designer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork (สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อโฆษณา) และวางรูปลักษณ์ของแบรนด์ Teach For Thailand ให้โดดเด่นและเข้าใจง่าย
 • รับผิดชอบงานออกแบบทั้งช่องทางออนไลน์ (Facebook, Instagram, Website, Video clip) และออฟไลน์ (Marketing kit, รายงานประจำปี, จดหมายข่าว, ฯลฯ)
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในงานออกแบบ Artwork, Infographic, งานถ่ายและ/หรือตัดต่อวีดีโอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop และ lightroom (หรือโปรแกรมอื่นได้ดี)  
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานและการนำเสนองาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สถานที่ทำงาน

 • สุขุมวิท 26 (สามารถ Work from Home ได้ในช่วง Covid)
 • เวลาทำงาน จันทร์​-ศุกร์​ 9.00-18.00

ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครโดยส่ง resume และ portfolio ผลงานของคุณ พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการเข้ามา

To join us as a team member, apart from being well qualified, you need to believe as strongly as we do in our mission and vision to ensure the success of our organization.

Please send your resume and cover letter with the subject line of the position you are applying for. Compensation for this position is competitive and depends on prior experience.

Only shortlisted candidate will be contacted. 

Teach For Thailand Foundation

102 7th floor, Athakravi Building 2 Soi Ari, Sukhumvit 26, 
Khlong Tan, Klong Toei Bangkok 10110

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
3 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา

Company Overview

Teach For Thailand is an independent non-profit organization with a mission to address educational inequity in Thailand by enlisting our nation’s future leaders to teach in high-need schools. We believe in the value of giving back, inspiring others, and using our knowledge to make a real impact to better the lives of the future generations. At Teach For Thailand we plan to create an equitable education system with placement of great teachers, in high need schools, who are committed to improve educational attainment, raise aspiration and expand educational opportunity for all children. Overtime, with insights gained in the classrooms we are committed to drive the impact of our network of alumni to become lifelong leaders in education and across all sectors working to ensure excellent education for all.

Teach For Thailand is a partner in the Teach For All (
www.teachforall.org) network. Teach For All is a network of 59 social enterprises pursuing specific theory of change to end educational inequity in their respective countries.

The organization is seeking individuals who display superior leadership, analytical, communications and interpersonal skills to join our team. Potential candidates should have the desire to work urgently in an entrepreneurial, fast-paced, results-oriented environment.

Additional Company Information

Benefits & Others
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน