Digimusketeers Co., Ltd.

Copy Writer and Content Creator (Travel Category)/ เขียนคอนเท้นท์ หมวดท่องเที่ยว

Digimusketeers Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 12 Jan 2021

Copy Writer and Content Creator (Travel Category)/ เขียนคอนเท้นท์ หมวดท่องเที่ยว

Digimusketeers Co., Ltd.

Job Highlights

 • Copy Writer
 • Content Creator
 • SEO and Social media management

Job Description

JOB Dimension

 • คิดสร้างสรรค์คำพูด Tagline, Key Message และ Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในเรื่องการส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด (Key Visual ใน Advertising, Tagline สินค้า, Key Message, Content บทความต่างๆ ใน Social Media และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 • เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับ Life Style Travel , Luxury Travel , Luxury Life Style ฯลฯ 
 • ค้นหาช่องทาง Social Media ใหม่ๆ และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Content ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง
 • วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • คิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ และควบคุณภาพของ Content ในส่วนของ Own Media และ Other Media ให้ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
 • เก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ Content / Competitive Media และสรุปแนวทางการพัฒนารายการ เพื่อเพิ่ม Engagement และ Viwership ให้กับ Content นั้นๆ รวมไปถึงต่อยอดจากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่
 • บริหารจัดการ การทำงาน และเวลา ในด้านการผลิตชิ้นงานได้ตรงตามกรอบเวลาของลูกค้า
 • จัดทำสรุปรายงานผลให้กับลูกค้่าได้

JOB Qualifications

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์ , สื่อสารมวลชน หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนบทความ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ 2 – 3 ปี และมี Passion ในด้านงานเขียน และสร้างสรรค์ Online Content 
 • มีทักษะด้านการสื่อสารผ่านงานเขียน (Writing Skill) และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง
 • มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการเล่าเรื่อง (Story Telling)
 • มีความสามารถในการเขียนเชิงพรรณนา การเขียนรีวิว และเชิญชวน
 • มีทักษะการสื่อสารด้านการนำเสนอความคิด และนำไปถ่ายทอดได้
 • มีพื้นฐานความรู้ หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ และใช้เวลาอยู่กับข้อมูล เกี่ยวกับการบริการทางด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
 • รักการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้ไว ปรับตัวได้เร็ว
 • ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดัน บนข้อจำกัดทางด้านเวลาได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก และ Can do attitude
 • พร้อมที่จะทำงานนอกสถานที่ได้
 • หากสามารถถ่ายภาพและตกแต่งภาพได้ (Photoshop) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
2 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา, งานประจำ

Company Overview

ทีม Digimusketeers คือทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ่ง ที่มีประสบการณ์การทํางานจาก บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และ ระดับ international มากกว่า 10 ปี ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ แบรนด์ชั้นนำมากมาย จึงสามารถรับประกันได้ว่า เนื้อหาที่สอนจะเป็นเนื้อหาที่ดีที่สุด และเป็นเทคนิคที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริง

หากคุณคือเจ้าของกิจการ หรือ หนักงานการตลาดที่ต้องการขยายสินค้าและบริการ และต้องการขยายธุรกิจผ่านทางสื่อ Digital Media เพื่อเพิ่มยอดขาย และโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

Additional Company Information

Benefits & Others
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง