Design International Institute

Content Writer (Architect/Interior/Construction/Landscape)

Design International Institute
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

Content Writer (Architect/Interior/Construction/Landscape)

Design International Institute

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Writer
 • marketing online
 • Content creator

รายละเอียดงาน

หน้าที่

 • เขียนบทความด้านงานสถาปัตย์ ออกแบบภายใน งานก่อสร้ง และงานภูมิทัศน์ได้
 • สามารถคิดและครีเอทคอนเทนท์ได้อย่างสร้างสรรค์
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทนอกองค์กรเพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด และคอนเทนท์ที่น่าสนใน
 • อัพข้อมูลผ่านสื่อออนไลนต่างๆ
 • ประช่สัมพันธ์คอนเทนต์และข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการ์ณ 0-2 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้สื่อ social media ได้ดี
 • มีคสามสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • ชอบงานเขียน
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถนการสื่อสารได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

Design International Institute provide courses in Interior Design, Furniture Design, Landscape Design, Graphic Branding and others. We established in 2010 on Sukhumvit 55 Road. Currently, we are looking for partners to join in our team. 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ