Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

Compliance (Deputy Mgr, Manager, Senior Mgr)

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
THB 35,000 - THB 90,000 /เดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Oct 2020

Compliance (Deputy Mgr, Manager, Senior Mgr)

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Compliance Manager, Compliance
 • Regulator, AML, LAW, AMLO, BOT
 • Compliance Banking, Compliance Digital

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแล ดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ธนาคารแห่ง ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแนวปฎิบัติของบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
 • ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ข้องบังคับ
 • ร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงสื่อโฆษณาของบริษัท ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ทำรายงานเอกสาร ปปง.

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน Compliance ในธุรกิจ, ธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 • มีประสบการณ์ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย, AML ตรวจสอบการฟอกเงิน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กลุ่มไทยประกันชีวิต ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เปิดดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท) ธนาคารไทยเครดิตฯ มีบริการทางการเงินที่หลากหลาย และแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและเงินฝากที่โดดเด่น อาทิ

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก สำหรับคนที่ต้องการมีรถ      ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว
 • สินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน เพื่อการออม      เสริมสภาพคล่องส่วนบุคคลลงทุน หรือ รีไฟแนนซ์
 • สินเชื่อสำหรับธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      (SME) ที่ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน      หรือเงินลงทุน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลกำไร      หรือต่อยอดการลงทุนให้แก่ธุรกิจ
 • เงินฝากปลอดภาษี      และผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ      ที่ตอบสนองพฤติกรรมการออมของลูกค้า ทุกประเภท ทุกวัย

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง 13 แห่ง หรือทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายพันธมิตรของธนาคาร ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย

สถานที่ทำการ

 • สำนักงานใหญ่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง      เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0-2697-5454 /      Website : www.tcrbank.com

สาขาธนาคาร มี 13 แห่ง ได้แก่ อาคารไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) , ตลาดห้วยขวาง , ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต , ตลาดบางแค , นครปฐม (หน้าท่ารถเมล์ขาว) , ตลาดสดจังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ , สาขาชลบุรี (ตลาดหนองมน) , ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ , บางพูน , ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค , อาคารอโศก พีเอส ทาวเวอร์ และเยาวราช 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)