Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

Complaint Handling Manager

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 13 Jan 2021

Complaint Handling Manager

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Competitive Salary
 • Opportunity to grow
 • City Center location

รายละเอียดงาน


Job Description :

 • Ensure that complaint policy and process flow is regularly updated and communicated to complaints coordinators and staff at all levels.
 • Ensure that the resolution of complaints are clearly and completely solved within the turnaround time prior to the closure of complaint cases.
 • Acts as a preliminary coordinator between the company and the Office of Insurance Commission (OIC) or the Office of Securities and Exchange Commission (SEC) or the Office of Consumer Protection Board (OCPB).
 • Prepare complaint handling reports and dashboard such as pending complaint reports, complaints movement reports, trend analysis, OIC & SEC complaint report, and complaint dashboard.
 • Investigate if the customer has insurance policy with the company as requested by OIC.
 • Prepare complaint handling report to Sup-Committee for the sales disciplinary action.
 • Ensure that complaint policy inform to partner and seller for aware incase mis-selling or customer have problem.

Qualification :

 • Over 5 years’ experience in customer service supervision/management, preferably within an escalations capacity
 • Excellent command of both written and spoken English
 • Strong written and verbal communication skills, with the ability to patiently explain processes, procedures, and company information to Customers and third party stakeholders
 • Proven ability to coach, mentor, and motivate employees toward optimum performance
 • Strong skills in managing multiple priorities, with the ability to work in a fast paced environment
 • Proven experience in successfully resolving customer issues
 • Ability to work well in a collaborative, cross-functional work environment
 • Strong working knowledge of MS Office (including Word and Excel)
 • Critical thinking – being able to have an objective approach to assessing situations and taking action. Capable and willing to make important decisions from a non-emotional standpoint, and possess the emotional intelligence necessary to deal effectively with angry customers, leadership, and their subordinates.
 • Decision-making - taking initiative and acting decisively, quickly arriving at decisions and effectively communicating goals to others
 • Problem-solving – being able to be proactive and resolve conflicts

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ก้าวหน้าไปกับพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล หาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต

ที่พรูเด็นเชียล พนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ที่พรูเด็นเชียล เรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล เรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงาน การฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ

ที่พรูเด็นเชียล พนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ