TBN Software Co., Ltd.

Chief Financial Officer

TBN Software Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

Chief Financial Officer

TBN Software Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • B.Acc.,relevant field; MSc/MBA is a plus
 • A CPA holder will be an advantage
 • Exp. taking a company public (IPO)M&A exp.

รายละเอียดงาน

Responsibilities:

 • Direct and oversee all aspects of the Finance & Accounting functions of the organisation to ensure that appropriate management information and accounting systems and controls are in place to meet the requirements for quality decision making, financial and strategic planning, and in line with statutory, regulatory requirements.
 • Assist the executive management by providing the necessary financial advice in the development of business strategy including plans, operational requirements, staff and budgets to ensure business continuity.
 • Ensure that company financial systems are robust, compliant and support current activities and future growth.
 • Responsible for accurate and timely financial reporting produces - monthly, quarterly, and annual financial reports including consolidating entities and coordinating annual audits according to Thai GAAP and preparing Publicly Accountable Entities (PAE) statements.
 • Monitor working capital considerations, company’s investments, capital structure, and income and expense management
 • Review procedures and requirements with respect to both the statutory external and internal audit to ensure completeness and quality of audits. This includes review of schedule of work performed. Also ensure review of audit findings and recommendations, and then do a follow up to improve and enhance internal controls
 • Hands on IPO Process, Preparation process of Initial Public Offering (IPO) to be a listed company

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or relevant field; MSc/MBA is a plus
 • Minimum 7-10 year experience
 • Experience taking a company public (IPO)M&A experience
 • A CPA holder will be an advantage
 • Ability to handle high levels of pressure and critical decision-making
 • Energetic, highly motivated, with an enquiring mind and passion for excellence and innovation in pursuit of business growth and success.
 • Good analytical, people and communication skills.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

TBN Software Co., Ltd., is an innovative and fast-growing software company originated from the Netherlands. We are specialised in rapid custom-made enterprise solution to help our medium- and large enterprise gain the most of competitive advantage in their business

We are looking for inspiring individuals that can grow with us. Even though we have done some pretty big things we are still a small company, so you will "make the difference" in our company. Our approach is straightforward; we are looking for people with a bright mind, who take pride in exceeding expectations. Work smarter, not harder, enjoy what they do, don’t overcomplicate matters and separate fact from fiction.

If you think you can be part of our team, please do let us know

Check out our technology at www.mendix.com! 

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟท์แวร์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางแผน และพัฒนาระบบ IT บริษัทฯเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรม IT มาใช้ในภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างจุดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะการนำนวัตกรรมด้าน IT มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน

บริษัทฯ ให้บริการด้าน IT ครบวงจรให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆในหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาคการเงินและธนาคาร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โทรคมนาคม เป็นต้น ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Mendix Technology B.V. จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยประสิทธิภาพของ Mendix Technology ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจกับการลงทุนด้าน IT และการพัฒนาระบบได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวในอนาคต

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ