VRP Food and Bakery Co., Ltd.

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)/ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

VRP Food and Bakery Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)/ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

VRP Food and Bakery Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่และขนมไทย
 • การศึกษา ปริญญาตรี -โท ขึ้นไปสาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำบริษัทเข้าตลาด MAI

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
 • กำหนดแผนงานและนโยบายทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็น รายเดือน รายไตรมาส และรายปีให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี,สรรพากร,ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัทวางแผนจะเป็นบริษัท มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการนำส่งเอกสารและภาษีให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 • ตรวจสอบควบคุมดูแลด้านการรับ/การจ่ายของบริษัท และบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินในแง่มุมต่างๆของบริษัทนำเสนอผู้บริหาร ทุกๆเดือน
 • จัดทำและควบคมดูแลงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด
 • จัดทำและวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ๆของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะลงทุน
 • หากมีประสบการณ์ทำบริษัทเข้าตลาด MAI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ควบคุมดูแล บริหารจัดการ งบการเงิน การเงิน ภายในองค์กร ติดต่อหน่วยงานราชการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย /หญิง- อายุ 40-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -โท ขึ้นไปสาขาบัญชี และการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางบัญชี และการวางแผนทางการเงิน 5 ปี ขึ้นไปในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอรายงาน วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำบัญชี (CPD)
 • หากมีใบอนุญาติผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในบริษัทมหาชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
สวัสดิการ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าที่พัก - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ  - ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่และขนมไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 40.0 ล้านบาท ในแบรนด์ ปั้น คำ หอม เบเกอรี่ มีสินค้ากว่า 300 ชนิด ประกอบ เค้กขนมปัง คุกกี้ พาย ครัวซอง ขนมไทย ส่งจำหน่ายให้กับร้านสาขา "ปั้นคำหอม เบเกอรี่" ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 33 สาขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชลบุรีและกรุงเทพมหานคร และส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปร้านกาแฟ รับจัดขนมเบรคสัมมนา

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง