Southeast Insurance Public Company Limited

Assistant Vice President of Marketing_TCC Corporate Sales/ผู้ช่วยผู้อำนวยการการตลาด ฝ่ายธุรกิจในเครือ TCC

Southeast Insurance Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 15 Apr 2021

Assistant Vice President of Marketing_TCC Corporate Sales/ผู้ช่วยผู้อำนวยการการตลาด ฝ่ายธุรกิจในเครือ TCC

Southeast Insurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Life, Nonlife Insurance, Insurance
 • Corporate Sales
 • Partnership Insurance Marketing

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้า บริการ กลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า การบริหารทีมขาย  การให้บริการ และการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ ของช่องทางกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) ใน TCC และทำงานร่วมกับสายงานบริหารสาขา เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขายในพื้นที่ต่างจังหวัด ผลักดันให้สามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ทีมงานขายลูกค้ารายย่อย (Retail)  ได้เข้าถึงธุรกิจในกลุ่ม TCC พันธมิตรทางธุรกิจ และในกลุ่มรัฐวิสาหกิจเป้าหมายให้ครอบคลุมสินค้าและบริการทั้ง 3 ธุรกิจของ SEG (ประกันภัย / ประกันชีวิต / แคปปิตอล)
 • พัฒนากลยุทธ์การตลาด  จัดทำแผนงาน แผนการขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร
 • วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร  SEG group ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าในแต่ละสายธุรกิจของ TCC  รวมถึงสร้างเครือข่ายในสายธุรกิจนั้นๆ ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว
 • ประสาน และ ทำงานร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนในการบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่ม TCC ให้เพิ่มมากขึ้น และ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน SEG และเป็นผู้ประสานงานหลักของกลุ่ม SEG ทั้งในด้านการขาย และ บริการหลังการขาย
 • บริหารจัดการทีมงานขาย และทีมงานสนับสนุนให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • บริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • บริหารและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ  SEG group รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการขาย การใช้เครื่องมือในการขายเพื่อให้ทีมงานพัฒนาต่อยอดการขายและการบริการให้กับกลุ่ม TCC  พันธมิตรทางการค้า และในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด ประกันภัย, ประกันชีวิต และสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ดูแลลูกค้างานต่ออายุและงานใหม่
 • สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในกรมธรรม์ทุกประเภทและสามารถพรีเซ้นท์นำเสนอความคุ้มครองให้กับลูกค้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีไหวพริบในการตอบคำถามแก้ไขปัญหากับลูกค้า
 • มีความสามารถในการใช้ Excel และ Powerpoint
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความอดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
Please send your updated resumes and expected salaries and enclosing a recent photo to Human Resources Department at the address below
    Human Resources Department Southeast Insurance PCL.
315 Southeast Building, 9 Floors,
Silom Road,Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
 Tel : 0 2631 1311 Ext : 5322 , K.Ekachai.B

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
10 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

SOUTHEAST GROUP
Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity 
to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices. This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being honest and sincere to our customers.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันภัย
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน